หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่มที่ 14

หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่มที่ 14

ทักทายในช่วงเทศกาศตรุษจีน พร้อมกับหนังสือเพิ่มเติมในชุด ฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ ของรศ.สมพงษ์ ใจดี โดยเล่มนี้เป็นเล่มที่ 14 ภายใต้หัวเรื่อง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและสัมพันธภาพพิเศษ

Feb 20, 2015     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่มที่ 14
Read More
หนังสือ เรื่องสั้นพาเพลิน

หนังสือ เรื่องสั้นพาเพลิน

หนังสือเล่มต่อมาที่อยากจะแนะนำในช่วงวันหยุดพักผ่อน อ่านเล่น ๆ ผ่อนคลาย แต่ได้สาระกับ สารคดีอิงชีวิต เรื่องสั้นพาเพลิน โดยรศ.สมพงษ์ ใจดี

Dec 21, 2014     Comments Off on หนังสือ เรื่องสั้นพาเพลิน
Read More
หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 2

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 2

ขอแนะนำหนังสือชุดต่อเนื่องสำหรับฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 2 ในหัวข้อ ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์และสัมพัทธภาพพิเศษ

Dec 21, 2014     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 2
Read More
หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 1

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 1

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอแนะนำหนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัยโฉมใหม่ ชุด 4 ซึ่ง ณ ตอนนี้รศ.สมพงษ์ ใจดี ได้เรียบเรียงเล่มที่ 1 ในชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Nov 2, 2014     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 โฉมใหม่ เล่ม 1
Read More
หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่ เล่ม 3 และ 4

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่ เล่ม 3 และ 4

ขอแนะนำหนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่เล่ม 3 และ เล่ม 4 ซึ่งเป็น 2 เล่มสุดท้ายในชุดนี้ (ชุดที่ 3 มีทั้งหมด 4 เล่ม)

Nov 2, 2014     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่ เล่ม 3 และ 4
Read More
หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่ เล่ม 1 และ 2

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่ เล่ม 1 และ 2

ห่างหายกันไปพอสมควร อย่างไรก็ตามผู้เขียนขอนำเสนอหนังสือฟิสิกส์เล่มใหม่ที่เหมาะกับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยถึงสองเล่มในคราวนี้ โดยทั้งสองเล่มอยู่ใน Series ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยโฉมใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ได้รับการปรับปรุงจากเล่มเดิมที่วางขายในศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jul 12, 2014     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 3 โฉมใหม่ เล่ม 1 และ 2
Read More