ฟิสิกส์แบบฉบับ (Classical Physics)

Aug 30, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์แบบฉบับ (Classical Physics)    Posted under: Uncategorized

แบบฉบับยอมรับกันสามัญคิด
สิ่งใกล้ติดชิดกายหายสงสัย
ผลไม้หลุดขั้วนั้นนั่นประไร
เลยรู้ได้ไร้เคลือบแคลงใช่แรงลวง

แบบฉบับยอมรับกันมานานนัก
ต่างตระหนักประจักษ์ใจอย่างใหญ่หลวง
เชื่อสนิทติดใจใครทั้งปวง
หาได้ห่วงแม้ล่วงมาครายาวนาน

สมพงษ์ ใจดี


Comments are closed.