Archive from September, 2010

เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุป

Sep 29, 2010 by     Comments Off on เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุป    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุป

เมื่อผู้เขียนจำเป็นจะต้องเว้นระยะไปบ้างดังที่แจ้งรายละเอียดในหน้าบริการสังคมของผู้เขียนแล้วนั้น
ผู้อ่านบางคนขอให้เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันที่เพิ่งจะลงเผยแพร่ไป
ทั้ง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการความคิดเห็นตอบกลับจากผู้อ่าน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความจำเป็นอย่างอื่นที่ต้องรีบทำให้เสร็จโดยเร็ว
ผู้เขียนจึงถือโอกาสเฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุปไว้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อ่านคนหนึ่ง ๆ ดังนี้

พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทุกคนวิเคราะห์และออกความเห็นกลับมามีดังนี้

ก. คนไทยโบราณกล่าวว่า “เด็ก ๆ ที่มีวาสนาและแข็งแรงคนหนึ่ง ๆ มีเท้าทั้ง 2 ข้างโตและฝ่าเท้าเต็ม”
เฉลย เหมาะสมตามหลักของความดันที่มีพื้นที่ของฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้างมาก
ดังนั้น ความดันจึงมีค่าน้อย

ข. ตอนที่เราจะนอนนั้นถ้านอนหงายโดยมือทั้ง 2 ข้างประสานกันและวางทับบนหน้าอกของตัวเองผีจะอำ ดังนั้น คนใดคนหนึ่งจึงไม่ควรนอนในลักษณะดังกล่าว
เฉลย อันที่จิงแล้วเมื่อมือทั้ง 2 ข้างที่ประสานกันขณะที่เรานอนหลับนั้นแรงเนื่องจากน้ำหนักของมือที่ประสานกันไว้นั้นจะกดลงบนหน้าอกของเราเอง
ดังนั้น เราจึงรู้สึกอึดอัดดังที่เรียกว่า “อาการผีอำฉะนี้”

ค. คนจีนในสมัยโบราณเชื่อว่า “คนที่มีบุญวาสนามีเท้าเล็ก ๆ”
ดังนั้น ครอบครัวใดที่มีลูกผู้หญิง (ที่คนจีนชอบน้อยกว่าลูกผู้ชาย) จึงต้องมัดเท้าทั้ง 2 ข้างไว้เพื่อควบคุมการโตเท่าที่จะเป็นไปได้
เฉลย ไม่สอดคล้องกับหลักของความดัน
ทั้งนี้เมื่ออายุมากขึ้น ๆ ก็จะมีผลต่อการทรงตัว

ง. หญิงสาวส่วนมากนิยมใช้รองเท้าซ่นสูง (มาก ๆ ) ตามความสามารถการเดินของตัวเองและตามสมัยนิยมนัยว่าทำให้ดูงามสง่า
เฉลย ผิดตามหลักของความดันอย่างมาก
ดังนั้น จึงทรงตัวไม่ดีและเดินค่อนข้างลำบากโดยอาจจะทำให้เท้าพลิกได้ง่าย
อีกทั้งอาจจะมีผลเสียต่อโครงสร้างของกระดูกสันหลังด้วย
อย่างไรก็ตาม นัยว่าเป็นการบริหารหน้าท้องได้บ้างและดูสง่างาม

ผู้เขียนขออภัยอย่างยิ่งที่ต้องขอเฉลยแต่เพียงย่นย่อโดยสรุปเท่านี้
กรุณาติดต่อกับผู้เขียนทางอีเมลจะเป็นพระคุณยิ่ง

ปรารถนาดีเสมอ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดัน

Sep 29, 2010 by     Comments Off on การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดัน    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

 

 

การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดัน

1. ผู้เขียนขอทบทวนความหมายของคำว่า “ความดัน” ทางฟิสิกส์ตามที่กล่าวมาแล้วดังนี้
นิยามของความดันเป็นดังนี้
ความดัน คือ อัตราส่วนของขนาดแรงแรงหนึ่งต่อพื้นที่ในแนวฉากแนวหนึ่งกับแรงแรงนั้น

อนึ่ง เราพิจารณาความสัมพันธ์อันหนึ่งได้ดังนี้
ก. สมมติ พื้นที่ซึ่งมีแรงกระทำแรงหนึ่ง คือ A ตารางเมตร
ข. ขนาดแรงแรงนี้ที่กดลงในแนวฉากแนวหนึ่งกับพื้นที่ดังกล่าวนั้น คือ F นิวตัน
ดังนั้น ความดัน P นิวตันต่อตารางเมตรเป็นดังนี้
กล่าวคือ P = F/A นิวตันต่อตารางเมตร

2. ความดันเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง

3. พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ที่ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านทุกคนวิเคราะห์และออกความเห็นกลับมามีดังนี้

ก. คนไทยโบราณกล่าวว่า “เด็ก ๆ ที่มีวาสนาและแข็งแรงคนหนึ่ง ๆ มีเท้าทั้ง 2 ข้างโตและฝ่าเท้าเต็ม”
ข. ตอนที่เราจะนอนนั้นถ้านอนหงายโดยมือทั้ง 2 ข้างประสานกันและวางทับบนหน้าอกของตัวเองผีจะอำ ดังนั้น คนใดคนหนึ่งจึงไม่ควรนอนในลักษณะดังกล่าว
ค. คนจีนในสมัยโบราณเชื่อว่า “คนที่มีบุญวาสนามีเท้าเล็ก ๆ”
ดังนั้น ครอบครัวใดที่มีลูกผู้หญิง (ที่คนจีนชอบน้อยกว่าลูกผู้ชาย) จึงต้องมัดเท้าทั้ง 2 ข้างไว้เพื่อควบคุมการโตเท่าที่จะเป็นไปได้
ง. หญิงสาวส่วนมากนิยมใช้รองเท้าซ่นสูง (มาก ๆ ) ตามความสามารถการเดินของตัวเองและตามสมัยนิยมนัยว่าทำให้ดูงามสง่า

ผู้อ่านทุกคนกรุณาวิเคราะห์พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ที่กล่าวมานี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ทั้งนี้ใช้หลักการเชิงความดันทางฟิสิกส์เท่านั้น

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ่านทุกคนที่คิดตามเว็บไซต์นี้
อนึ่ง ถ้าออกความเห็นมาด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
ทั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่วที่ช่วยให้ผู้เขียนตระหนักดังนี้
“เว็บไซต์นี้มีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่และควรดำเนินต่อไปอย่างไร”

ปรารถนาดีต่อการศึกษาฟิสิกส์ที่ถูกต้องของประเทศอย่างแท้จริงโดยไม่มีธุรกิจการศึกษามาเกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เตาไมโครเวฟในเบื้องต้น

Sep 28, 2010 by     Comments Off on เตาไมโครเวฟในเบื้องต้น    Posted under: Poems, Uncategorized

เตาไมโครเวฟในเบื้องต้น

เตาอย่างนี้มีใช้เมื่อไม่นาน
หากหลายบ้านขานตอบชอบเหลือหลาย
ความนิยมสมใจกันนั้นทั่วไป
หลากผู้ใช้ไขว่คว้ามาสู่ตน

รู้หรือไม่ใจฉันนั้นอยากเล่า
ใคร่บอกกล่าวรู้ไว้ไม่สับสน
หากระวังต่างรู้ไว้ไร้กังวล
เราทุกคนสนใจขยายความ

ความต่างศักย์เป็นโวลต์นี้ที่จะบอก
ไม่ย้อนยอกสูงนักหากสอบถาม
กระแสนั้นนั่นสูงด้วยช่วยติดตาม
ในเนื้อความตามที่กล่าวบอกเล่ากัน

สายดินนี้มีไว้ใคร่ต้องทำ
ฉันเฝ้าย้ำทำไว้ใจสุขสันต์
ไม่ลำบากยากกระไรใส่ใจกัน
สักหนึ่งอันขั้วดินนี้ที่บ้านใด

อันถ้วยชามยามใส่ในเตานั่น
เหมาะสมกันฉันเน้นเป็นไฉน
สีเงินทองต้องห้ามกันนั้นปะไร
ต้องใส่ใจข้อความนี้ที่กล่าวมา

ใช้ทุกครั้งตั้งมั่นดีมีสิ่งรอง
อีกทั้งต้องปิดฝาครอบชอบดีหนา
ต้องอยู่ห่างเอาไว้ได้รู้มา
รังสีฝ่ามาหาเราเข้าสู่กาย

อันตรายทายทักไว้ในรอบด้าน
เรานั้นต้านทานไว้นี้มีมากหลาย
ภัยหลากอย่างต่างมีที่เป็นไป
ไม่เห็นได้เกิดไม่ในพริบตา

หากสะสมบ่มเอาไว้ในตัวเรา
ความโง่เขลาเรารับไว้คล้ายสรรหา
นานวันเข้าภัยมากมายในกายา
เราถึงคราสิ้นชีพหนอรอความตาย

ด้วยความปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

พลังงาน (Energy)

Sep 27, 2010 by     Comments Off on พลังงาน (Energy)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

พลังงาน (Energy)

พลังงานที่จะกล่าวสรุปเชิงสาระนำสาระหนึ่งไว้ ณ ที่นี้เป็นพลังงานเบื้องต้นในกลศาสตร์ดังนี้

1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง (Gravitational potential energy) “E(P)” จูลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ พลังงานชนิดหนึ่งที่สะสมอยู่ในวัตถุก้อนหนึ่ง ณ ตำแหน่งหนึ่งที่เปรียบเทียบกับของค่า ณ อีกตำแหน่งหนึ่งของวัตถุก้อนนี้

โดยมีปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ก. มวลของวัตถุก้อนหนึ่ง คือ m กิโลกรัม
ข. ขนาดความโน้มถ่วงของโลก คือ g ที่มีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อ (วินาที)²
หรือเราอาจจะรู้จักกันในนามขนาดสนามโน้มถ่วงของโลกสนามหนึ่งเป็นนิวตันต่อกิโลกรัมเชิงพิจารณาเปรียบเทียบกับขนาดสนามไฟฟ้าสนามหนึ่งของแหล่งต้นทางสนามไฟฟ้าแหล่งหนึ่งโดยที่มีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมบ์
ค. ความสูงของตำแหน่งวัตถุก้อนนี้ ณ ตำแหน่งหนึ่งเชิงเปรียบเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงตำแหน่งหนึ่ง
สมมติ คือ Δy เมตรที่เป็นปริมาณเชิงเปรียบเทียบตัวหนึ่ง

ดังนั้น พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุก้อนหนึ่ง ณ ตำแหน่งหนึ่งเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงตำแหน่งหนึ่งมีความสัมพันธ์อันหนึ่งดังนี้

กล่าวคือ E(P) = mg(Δy) จูล

ทั้งนี้พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุก้อนหนึ่ง ณ ตำแหน่งหนึ่งเป็นปริมาณเชิงปรียบเทียบตัวหนึ่งหาใช่ค่าที่แท้จริงแต่ประการใดไม่

2. พลังงานจลน์ (Kinetic energy) “E(K)” จูลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ พลังงานชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุก้อนหนึ่ง

โดยมีปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ก. มวลของวัตถุก้อนหนึ่ง คือ m กิโลกรัม
ข. ขนาดความเร็วบัดดลของวัตถุก้อนนี้ คือ v เมตรต่อวินาที
อนึ่ง ถ้าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบประการหนึ่งและผู้เขียนสามารถใช้โปรแกรมสมการได้อีกประการหนึ่งผู้เขียนจะต้องกล่าวถึงความเร็วบัดดลเป็นเมตรต่อวินาทีของวัตถุก้อนนี้
นอกจากนี้ ผู้เขียนจะต้องกล่าวถึงผลคูณเชิงเสเกลาร์ของคู่เวกเตอร์ความเร็วบัดดลคู่หนึ่งของวัตถุก้อนนี้ผลคูณหนึ่ง
กล่าวคือ (ความเร็วบัดดล) จุด (Dot) (ความเร็วบัดดล) เท่ากับกำลังสองของขนาดความเร็วบัดดล

อนึ่ง ความสัมพันธ์อันหนึ่งของพลังงงานจลน์ของวัตถุก้อนหนึ่งเป็นดังนี้

กล่าวคือ E(K) = (½) mv² จูล

ผู้เขียนขอกล่าวย้ำว่า ปริมาณความเร็วบัดดลของวัตถุก้อนหนึ่งเป็นปริมาณเชิงเปรียบเทียบตัวหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ พลังงงานจลน์ของวัตถุก้อนหนึ่งจึงเป็นปริมาณเชิงเปรียบเทียบเช่นกัน

ผู้อ่านทุกคนลองคิดดังนี้
ณ ขณะที่เรานั่งนิ่ง ๆ อยู่นี้เราก็เคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กับการหมุนรอบตัวเองของโลกครบรอบในเวลา 1วัน
โดยที่โลกมีรัศมีประมาณ 6,400 กิโลเมตร
ประเทศไทยอยู่ที่ละติจูด (Latitude) ประมาณ 14 องศาเหนือ
แสดงว่า เรามีอัตราเร็วอยู่เสมอนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนแก่นักเรียนและผู้เรียนทางสื่อทั่วประเทศโดยไม่มีการชี้แจงอย่างครบถ้วนและถูกต้องจะเนื่องด้วยเหตุผลประการใดก็ตามผู้เขียนเชื่อว่า เกิดผลเสียระยะยาวมากกว่าเพียงเพื่อช่วยให้ทำคะแนนสอบได้ดีและผลประโยชน์ที่ดีทางธุรกิจเท่านั้น
ตอนนี้เรามีการกวดวิชาระดับประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ
แต่ไม่มีความสมบูรณ์ทางเนื้อหาสาระ
ขอให้คิดกันให้รอบคอบ

อนึ่ง แม้แต่ผู้เขียนเองก็มีข้อจำกัดของโปรแกรมที่จะบันทึกลงในเว็บไซต์ที่ได้รับความกรุณานี้
ผู้เขียนตระหนักในสิ่งนี้และขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์หลักอย่างสูง
ดังนั้น ผู้อ่านทุกคนโปรดเห็นใจด้วย
ทางที่ดีหาโอกาสดูรายละเอียดจากหนังสือฟิสิกส์ของผู้เขียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อสังคม
โรงเรียนใดต้องการรายละเอียดและความช่วยเหลือได้โปรดติดต่อกับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-3269 จะได้รับการตอบสนองที่ดีอย่างเต็มใจ

อนึ่ง ผู้เขียนเองก็พร้อมที่จะอำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอ
เรามาทำประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราร่วมกันเถอะ
กรุณาติดต่อกับผู้เขียนทางอีเมล์ที่พิมพ์ไว้ต่อท้ายนี้ได้เสมอ

ปรารถนาดีด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

ความดัน (Pressure)

Sep 27, 2010 by     Comments Off on ความดัน (Pressure)    Posted under: Mechanics, Poems, Uncategorized

ความตัน (Pressure)

ความดันนี้ ณ ที่ใดอยากใคร่รู้
ที่ฉันอยู่รู้ไหมกระไรจ๋า
ระดับนี้นี่หรือถือกันมา
ระดับว่ากันนั้นนั่นทะเล

ระดับนี้ที่คิดกันบรรยากาศ
ไม่มีพลาดประกาศไว้ไม่หันเห
ค่านี้นั้นฉันชื่นชมสมคะเน
ไม่รวนเรเฉต่างไปได้เป็นมา

ความดันนี้ที่กล่าวกันฉันต้องเน้น
ต้องเลือกเฟ้นเน้นไปใช้ศึกษา
ความถูกจริงสิ่งนี้ที่เฟ้นมา
หลักวิชาว่ากันนี้มีหลักการ

ณ ที่นี้กล่าวนะสเกลาร์
นิยามข้าฯ ว่าไว้ในพื้นฐาน
อัตราส่วนชวนรู้ไว้ในหลักการ
อย่าเพียงอ่านเพียงผ่านไปไม่สราญ

ขนาดแรงแฝงไว้ในตัวเศษ
ไม่มีเลศเศษส่วนนี้มีตัวหาร
พื้นที่หรือคือสิ่งนั้นฉันต้องการ
เป็นตัวหารขานให้รู้สู่ความดัน

บรรยากาศคาดการณ์ได้ในสิ่งนี้
เป็นตัวชี้ที่กดลงตรงประสาน
มาตรวัดหรือคือสิ่งใดใคร่ต้องการ
เพื่อใช้อ่านขานค่าคราเป็นไป

อันบารอมิเตอร์นี้ที่กล่าวนั่น
แม้ตัวฉันนั้นรู้บ้างเป็นอย่างไหม
อยากรู้จริงสิ่งนี้หรือคืออะไร
รีบเร็วไวใคร่รีบอ่านอันนเนื้อความ

หน่วยความดันนั้นหรือคือสิ่งใด
เป็นอย่างไหนกระไรใคร่สอบถาม
ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรใคร่ติดตาม
อ่านเนื้อความตามนี้ไปอย่าได้รอ

ณ ที่นี้จะใช้คำว่า “ความดัน” (Pressure) ในลักษณะของปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ ถ้าผู้อ่านคนใดคนหนึ่งต้องการกล่าวถึงในลักษณะของปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งผู้อ่านคนนนั้นจะต้องกล่าวว่า “เวกเตอร์ความดัน” (Vector of pressure)
อย่างไรก็ตาม ในระดับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะความดันเท่านั้น
สิ่งสำคัญที่ต้องการชี้แนะไว้ คือ นิยามของความดันนั้นจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี
ดังนั้น จึงใคร่ขอให้ผู้อ่านทุกคนสังเกตให้รอบคอบ
ทั้งนี้สาระส่วนนี้มักจะกล่าวกันผิด ๆ เสมอ
นิยามของความดันเป็นดังนี้
ความดัน คือ อัตราส่วนของขนาดแรงดันต่อพื้นที่

เราพิจารณาความสัมพันธ์อันหนึ่งได้ดังนี้
1. สมมติ พื้นที่ซึ่งมีแรงกระทำแรงหนึ่ง คือ A ตารางเมตร
2. ขนาดของแรงนี้ที่กดลงในแนวฉากแนวหนึ่งกับพื้นที่ดังกล่าวนั้น คือ F นิวตัน
ดังนั้น ความดัน P นิวตันต่อตารางเมตรเป็นดังนี้
กล่าวคือ P = F/A นิวตันต่อตารางเมตร
หน่วยของความดันในลักษณะอย่างอื่น ๆ เป็นดังนี้

1 พาสคัลเท่ากับ 1 นิวตันต่อตารางเมตร
1 บาร์เท่ากับ 1 แสนนิวตันต่อตารางเมตร
          เท่ากับ 1,000 มิลลิบาร์
1 มิลลิบาร์เท่ากับ 100 นิวตันต่อตารางเมตร
1 บรรยากาศประมาณ 1 แสนนิวตันต่อตารางเมตร

ความดัน ณ ระดับต่าง ๆ กันเป็นดังนี้
1. ความดันของอากาศ ณ ระดับน้ำทะเลเป็นดังนี้
กล่าวคือ 1 บรรยากาศที่เท่ากับปรอทสูง 76 เซนติเมตร
โดยเราจะคิดโดยประมาณ คือ 75 เซนติเมตรหรือ 3 ใน 4 ของเมตร
อนึ่ง ค่านี้จะเปรียบเทียบเป็นน้ำสูงประมาณ 10 เมตร
2. ณ ตำแหน่งที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล เช่น พื้นที่สูง ๆ และยอดเขาอากาศจะเจือจางลง ๆ ตามความสูงความดันของอากาศจะลดลง ๆ เช่นกัน
3. ตำแหน่งหนึ่ง ๆ ที่อยู่ลึกลงในน้ำความดันรวมจะเพิ่มขึ้น ๆ ตามความลึกของน้ำ ณ ที่นั้น ๆ
อนึ่ง ทุก ๆ ตำแหน่งความลึกประมาณ 10 เมตรที่เพิ่มความดันจะเพิ่มจากความดันปกติประมาณ 1 บรรยากาศ
สมมติ ณ ตำแหน่งหนึ่งที่ลึกลงไปในน้ำประมาณ 20 เมตรตำแหน่งนั้นจะมีความดันประมาณ 3 บรรยากาศ

โดยปกติคนเราจะคุ้นเคยกับความดันของอากาศ ณ สถานที่อยู่ตามปกติ
ดังนั้นไม่ว่าความดันจะเพิ่มหรือลดตามตำแหน่งหนึ่ง ๆ ดังกล่าว เราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
อนึ่ง เนื้อหาสาระตามที่กล่าวมาแล้วนี้ย่อมเพียงพอแล้วสำหรับผู้อ่านคนหนึ่ง ๆ โดยทั่วไป
ส่วนผู้อ่านบางคนที่ต้องการรู้สาระเชิงลึกสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรุณาหาอ่านได้จากหนังสือฟิสิกส์ของผู้เขียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-3269

นักเรียน ครู และอาจารย์ที่ติดตามรับรู้สาระฟิสิกส์ทางสื่อโทรทัศน์ตามเจตนาที่ดีของรัฐฯ นั้นขอได้พิจารณาความถูกต้องอย่างแท้จริง
ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากแต่ก็หาได้ยากเกินกว่าที่จะรับรู้ถ้าผู้ที่ถ่ายทอดมีความรู้ที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้เขียนและผู้สอนที่ขาดประสบการณ์มักมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้น เจตนาที่ดีอย่างไม่รู้จริงนี้อาจจะเป็นการยื่นดาบ 2 คมให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา
โดยเปรียบประหนึ่งมียาพิษที่แอบแฝงไว้ด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจ
ผลเสียดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศของเรา
ถ้ายังเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะแก้ไขให้ถูกต้องย่อมยากอย่างยิ่ง
นี่แหละ คือ การศึกษาของประเทศที่จัดว่า ด้อยพัฒนา
กรรมของเด็ก ๆ และกรรมของประเทศโดยแท้

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

Sep 26, 2010 by     Comments Off on เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

 

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

13. ทั้งเวกเตอร์จริงอันหนึ่ง (A real vector) และเวกเตอร์สมือนอันหนึ่ง (A virtual vector) ต่างก็มีความยาวของเส้นทึบเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันหนึ่ง ๆ โดยที่มีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น ๆ เช่นเดียวกัน
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์จริงอันหนึ่งมีความยาวของเส้นทึบเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันนี้โดยมีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น
ส่วนเวกเตอร์สมือนอันหนึ่งมีความยาวของเส้นประเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันนี้โดยมีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น

14. ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ต่อไปนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ทุกตัว
การกระจัด ความเร็ว ความดัน โมเมนต์ กำลัง ทอร์ก โมเมนตัม กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า
เฉลย ผิด
เหตุผล ปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง ๆ ของปริมาณเหล่านี้มีดังนี้
การกระจัด ความเร็ว ทอร์ก และโมเมนตัม ส่วนปริมาณตัวอื่น ๆ เป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ

15. โมเมนต์ของแรงแรงหนึ่ง (A moment of a force) รอบจุดหมุนจุดหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ผลคูณของแรงแรงนั้นกับระยะทางในแนวฉากแนวหนึ่งจากจุดหมุนจุดนั้นถึงแนวของแรงแรงดังกล่าวผลคูณหนึ่ง
เฉลย ผิด
เหตุผล ความหมายที่ถูกต้องเป็นดังนี้
ผลคูณของขนาดแรงแรงหนึ่งกับระยะทางในแนวฉากแนวหนึ่งจากจุดหมุนจุดหนึ่งถึงแนวของแรงแรงดังกล่าวผลคูณหนึ่ง

16. โมเมนต์ของแรงหนึ่งรอบจุดหมุนจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ้างอิงจุดหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดทอร์กของแรงแรงนั้นรอบจุดอ้างอิงจุดเดียวกันดังกล่าว
เฉลย ผิด
เหตุผล สัมพันธ์กัน (ผู้อ่านคนใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้จากหนังสือฟิกส์ของผู้เขียน)
17. ผลไม้ผลหนึ่งที่หลุดจากกิ่งลงสู่พื้นดิน ณ ที่หนึ่งเป็นไปตามหลักที่เกี่ยวกับการดึงดูดที่โลกมีต่อผลไม้ผลนั้นแต่ประการเดียว โดยที่ไม่มีการดึงดูดร่วมต่อกันเลย
เฉลย ผิด
เหตุผล โลกและผลไม้ผลนั้นมีการดึงดูดร่วมต่อกันและกัน

18. ดวงจันทร์ (The moon) โคจรรอบโลก (The earth) ครบรอบด้วยความเร่งสู่ศูนย์กลางคงตัว
เฉลย ผิด
เหตุผล ความเร่งสู่ศูนย์กลางเปลี่ยนทิศทางตามตำแหน่งหนึ่ง ๆ ในวงโคจรวงนั้น

19. ทองคำแท่งหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดบนผิวโลก เช่น ที่เส้นศูนย์สูตรและที่ขั้วโลกทั้ง 2 ขั้วแรงโน้มถ่วงแรงหนึ่ง ๆ ของโลก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังกล่าวที่สื่อถึงน้ำหนักของทองคำแท่งนี้มีขนาดคงตัวที่มีหน่วยเป็นนิวตันเสมอ
เฉลย ผิด
เหตุผล ¬ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสาระดังกล่าวสาระนั้นเป็นดังนี้
ขนาดความเร่งสู่ศูนย์กลางโลก ณ เส้นศูนย์สูตรประมาณ 0.034 เมตรต่อ (วินาที)2 แต่เป็นศูนย์ที่ขั้วโลกทั้ง 2 ขั้ว (ผู้อ่านคนใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้จากหนังสือฟิกส์ของผู้เขียน)

20. นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนหนึ่งชกหน้านักเรียนอีกคนหนึ่งของอีกโรงเรียนหนึ่งนั้นเราไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตันหรือไม่ได้แต่ประการใด
เฉลย ผิด
เหตุผล เราพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตันได้ ณ ขณะนั้นแล้ว

ขอให้ทุกคนพิจารณาสาระดังกล่าวสาระนี้อย่างถ่องแท้

อนึ่ง ผู้อ่านคนที่สอบถามเกี่ยวกับหนังสือ “สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาสตร์” ของผู้เขียนนั้น
ขอตอบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เสนอต่อสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ว่าจะดำเนินจัดพิมพ์หรือไม่
ทั้งนี้ผู้เขียนไม่มีอำนาจในการต่อรองแต่ประการใด
นอกจากนี้ ในบางกรณีผู้เขียนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากทางสำนักพิมพ์ฯ บ้าง
โดยที่ผู้เขียนต้องการให้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่ถูกต้องต่อการเรียนการสอนของประเทศเท่าที่ความสามารถของผู้เขียนพึงมีจากประสบการณ์ของการเรียนการสอนที่ยาวนาน

อนึ่ง ผู้เขียนมีเจตนาที่ดีต่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ขบวนการดังกล่าวตั้งแต่แบบเรียน การเรียนการสอน และการจัดการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องยังมีปัญหาทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลจัดการการเรียนการสอนฟิสิกส์ทางโทรทัศน์ด้วยเจตนาที่ดี แต่กำลังกลายเป็นดาบสองคมเล่มหนึ่งที่มีส่วนซ้ำเติมข้อผิดพลาดให้แก่ผู้รับรู้ทั้งประเทศโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความกังวลในความบกพร่องที่ต่างก็ไม่รู้เหล่านี้
โดยที่เรามีการเรียนการสอนเพื่อการสอบเท่านั้นหาใช่เป็นการเรียนเพื่อรู้อย่างถูกต้องไม่
อีกทั้งยังไม่ใช่เป็นการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางดังที่พูดและต้องการกัน
ในบางกรณีก็เป็นธุรกิจจนเกินงาม
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนใคร่ขอร้องดังนี้
ผู้ใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้ใดก็ตามที่หวังดีต่อการศึกษาของชาติ และผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการได้โปรดพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้เขียนที่ผ่านการเรียนการสอนมาเกือบจะ 50 ปีด้วยเถิด

ปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/