กระจกเงานูน

Sep 13, 2010 by     Comments Off on กระจกเงานูน    Posted under: Uncategorized

เธออยู่หลังฉันนั่งมองไม่ต้องเหลียว
มองทางเดียวไม่เหลียวไปในทางหลัง
ฉันเห็นเธอเหม่อลอยพลอยระวัง
เธออยู่หลังนั่งคันนั้นฉันเห็นเธอ

เธอมองมาราวกับว่ามองหาใคร
ฉันใช่ไหมใคร่รู้อยู่เสมอ
กระจกข้างอย่างบานนี้ที่เห็นเธอ
ไม่อยากเก้อเผลอดูอยู่ผู้เดียว

ผู้อ่านคนที่สนใจสาระทำนองนี้ควรศึกษาสมบัติการสะท้อนแสงของกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม ได้แก่ กระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาสาระที่สูงกว่าด้วยจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นจากหนังสือฟิสิกส์ทั่วไป
อ้อ อย่าลืมสนใจหนังสือฟิสิกส์ของผู้เขียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ผู้เขียนรับรองว่า สาระถูกต้องที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน
กรุณาส่งความเห็นกลับมาบ้าง
ปรารถนาดีต่อทุกคน

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com


Comments are closed.