ความเร่ง (Acceleration)

Sep 4, 2010 by     Comments Off on ความเร่ง (Acceleration)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

อันความเร่งความเร็วนี้ที่เกี่ยวพัน
อยากรู้กันความเร่งนั้นพลันต้องหา
ความเร็วเพิ่มเติมไว้หนอต่อเวลา
จึงบอกมาครานี้ที่ลงเอย

ความเร่งไซร้ใคร่ชี้ไว้ให้ย้ำที่
เวกเตอร์ซีปริมาณฉันเฉลย
ขอให้จำตามที่ว่าอย่าละเลย
จำจนเคยเอ่ยไว้จะไม่ลืม

ทั้งนี้ความเร่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วเพิ่มต่อช่วงเวลา
โดยมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาทีต่อวินาที

รศ. สมพงษ์ ใจดี


Comments are closed.