พลังงาน

Sep 6, 2010 by     Comments Off on พลังงาน    Posted under: Mechanics, Uncategorized

พลังงานสิ้นเปลืองเรื่องหนักใจ
ยามใช้ไปคราใดใจผวา
แต่จำใจใคร่ใช้ได้เคยมา
อนิจจาข้าฯ นี้ที่เคยตัว

จึงตั้งใจเปิดใช้ให้พอดี
เฉพาะที่มีอยู่ดูสลัว
อันสิ่งใดไม่จำเป็นเน้นพอตัว
ใช้เพียงชั่วไม่เย็นนักรักพอเพียง

กลอนนี้อยากให้อ่านเพื่อเตือนสติเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างพอดีน่ะ ทั้งนี้จะได้ช่วยให้โลกของเราไม่ร้อนยิ่ง ๆ ขึ้น กว่านี้
สำหรับนักเรียนน่าจะคลุมถึงเรื่องพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นจูลและกำลังเป็นวัตต์ จึงน่าจะต้องรู้ว่า จูลและวัตต์สัมพันธ์กันอย่างไรด้วย

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com


Comments are closed.