เรือนกระจก (Greenhouse)

Sep 13, 2010 by     Comments Off on เรือนกระจก (Greenhouse)    Posted under: Uncategorized

เรือนกระจกนกมองไปข้างในนั่น
สีเขียวนั้นพืชพันธุ์ไม้ใช่ไหมหนอ
บินโฉบลงมุ่งตรงไปไม่รีรอ
โอล่ะพ่อล่อให้ชนจนเจ็บกาย

เรือนกระจกยกอ้างนี้ถึงดีจริง
ยังมีสิ่งยิ่งร้ายกว่าน่าใจหาย
เรือนกระจกเผลอยกกันเร่งวันตาย
ส่งผลร้ายโลกกลายร้อนสะท้อนทรวง

คำว่า “เรื่อนกระจก” ที่เราใช้กันแทนคำว่า “Greenhouse” ในภาษาอังกฤษนั้นสื่อถึงผลดีที่มีการสะท้อนไปและมาของรังสีใต้แดงที่มีความร้อนในโรงเรือนกระจกโรงเรือนนั้นจึงมีผลดีของอุณหภูมิให้คงตัวได้
อย่างไรก็ตาม เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นมีผลเสียที่สะท้อนพลังงานความร้อนกลับมายังโลกมากยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น โลกของเราจึงร้อนขึ้น ๆ ดังที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป สิ่งนี้แหละที่มนุษย์โลกจะต้องช่วยกันแก้ไขและป้องกัน แน่นอนคนแก่วัยอาจารย์คงอยู่ไม่ถึงตอนนั้น แต่ก็อดที่จะเป็นห่วงรุ่นต่อ ๆ ไปไม่ได้ ทั้งนี้คนที่เรียนสูง ๆ นี่แหละต้องให้ความรู้แก่คนอื่น ๆ ด้วย

ปรารถนาดี

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com


Comments are closed.