เสียงทุ้มเสียงแหลม

Sep 11, 2010 by     1 Comment     Posted under: Uncategorized

เสียงสูงต่ำย้ำถึงซึ่งความถี่
เสียงแหลมนี้ที่ขอย้ำความถี่สูง
ความถี่ต่ำนำใจใฝ่จรุง
ไม่สะดุ้งเหมือนสูงนั่นหวั่นแทบวาย

เสียงทุ้มทุ้มนุ่มนวลชวนน่าฟัง
เปรียบเหมือนดังเสียงเบสนั้นนั่นสหาย
เสียงทุ้มนี้ความถี่ต่ำแสนฉ่ำใจ
อย่างนี้ไซร้ใครแวดเสียงเยื่ยงช้างพัง

อนึ่ง ควรมีความรู้เพิ่มเติมดังนี้
1. คลื่นเสียงได้ยิน (Audible sound wave) มีความถี่อยู่ในช่วง 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์
2. คลื่นใต้เสียง (Infrasonic wave) มีความถี่ต่ำกว่าของคลื่นเสียงได้ยิน
3. คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic wave) มีความถี่สูงกว่าของคลื่นเสียงได้ยิน

สำหรับผู้อ่านคนที่ต้องการศึกษารายละเอียดมากกว่านี้กรุณาดูที่หนังสือฟิสิกส์ของผู้เขียนดังนี้
1. ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2
2. หนังสือชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัย

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com


1 Comment + Add Comment

  • […] The busiest day of the year was September 13th with 42 views. The most popular post that day was เสียงทุ้มเสียงแหลม. […]