ใต้แดง แสง และเหนือม่วง

Sep 20, 2010 by     Comments Off on ใต้แดง แสง และเหนือม่วง    Posted under: Poems, Uncategorized

 

ใต้แดง แสง และเหนือม่วง

หัวข้อนี้มีประเด็นเน้นสิ่งใด
บอกก็ได้ในประเด็นเน้นที่แสง
หากสมทบพบเหนือม่วงพ่วงใต้แดง
คล้ายจำแลงแฝงมาคราปะปน

เรียงลำดับจับใต้แดงแซงมาก่อน
ใคร่สะท้อนย้อนไว้คล้ายสับสน
อันที่จริงสิ่งนี้อยู่ที่ตน
ไม่สับสนเริ่มต้นไปคล้ายชักจูง

เรียงเช่นนี้บ่งชี้ไปให้รู้กัน
เหนือม่วงนั้นนั่นมีความถี่สูง
ใต้แดงต่ำย้ำไว้ให้จรุง
ใคร่ผดุงมุ่งเนื้อหาว่าตามกัน

ตรงกันข้ามความยาวคลื่นอย่างอื่นนี้
ใต้แดงมีที่สูงกว่าหาเย้ยหยัน
สองสิ่งนี้ที่ผกผันกันและกัน
สิ่งนี้นั้นฉันและเธอเพ้อกระไร

อันแสงขาวใช่ขาวราวกระดาษ
อย่าได้คาดอาจผิดแน่แลเสียหาย
ขาวแต่ชื่อหรือนี่ที่กลับกลาย
เราทั้งหลายไม่เห็นแสงแย้งหรือไร

แสงขาวนั่นพลันกระจายกลายแสงสี
ต่างรู้ดีเจ็ดสีนั้นนั่นไฉน
แดงแสดเหลืองเรื่องนี้ดีกระไร
เขียวต่อไซร้ไปน้ำเงินเพลินสีคราม

สีม่วงท้ายนับได้ใคร่ครบครัน
เจ็ดสีนั้นฉันบอกไว้หาใครถาม
คิดให้ดีเจ็ดสีนั้นนั่นสื่อความ
สู่ดังนามถามใครนั้นใต้แดง

สีเหนือนั้นนั่นหรือคือเหนือม่วง
ฉันเลยพ่วงช่วงชิงกล่าวเล่าปนแสง
คงเข้าใจหาผิดไม่ในสำแดง
หากจะแย้งอย่างไรใคร่รับฟัง

รังสีใต้แดงดังกล่าวมีความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในแสนของ 1 เมตร
ดวงอาทิตย์ยังคงเป็นแหล่งต้นทางหลักของรังสีใต้แดงในธรรมชาติที่มีบทบาทมากต่อโลก
นอกจากนี้ วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เตารีดไฟฟ้าก็ให้รังสีใต้แดงด้วย
ทั้งนี้เราสามารถใช้เทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่ง ๆ วัดอุณหภูมิได้
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อเรา คือ ทำให้ผิวหนังไหม้เกรียมได้

รังสีเหนือม่วงมีค่าความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในร้อยล้านของเมตร
ดวงอาทิตย์ยังคงเป็นแหล่งต้นทางของรังสีเหนือม่วงในธรรมชาติ
ทั้งนี้รังสีเหนือม่วงนี้เป็นรังสีที่อันตรายต่อเราชนิดหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ คนที่ไปเที่ยวตามชายทะเลขณะที่มีแดดกล้าย่อมได้รับรังสีเหนือม่วงดังกล่าว โดยจะทำให้ผิวหนังคล้ำเกรียม
หากทว่ากลับกลายเป็นที่นิยมสำหรับชาวผิวขาวที่ชอบผิวคล้ำ ๆ กัน

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com


Comments are closed.