Archive from September, 2010

ความเร่ง (Acceleration)

Sep 4, 2010 by     Comments Off on ความเร่ง (Acceleration)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

อันความเร่งความเร็วนี้ที่เกี่ยวพัน
อยากรู้กันความเร่งนั้นพลันต้องหา
ความเร็วเพิ่มเติมไว้หนอต่อเวลา
จึงบอกมาครานี้ที่ลงเอย

ความเร่งไซร้ใคร่ชี้ไว้ให้ย้ำที่
เวกเตอร์ซีปริมาณฉันเฉลย
ขอให้จำตามที่ว่าอย่าละเลย
จำจนเคยเอ่ยไว้จะไม่ลืม

ทั้งนี้ความเร่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วเพิ่มต่อช่วงเวลา
โดยมีหน่วย คือ เมตรต่อวินาทีต่อวินาที

รศ. สมพงษ์ ใจดี

กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง

Sep 4, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎข้อสองพ้องนี้ต้องมีแรง
คล้ายกับแย้งแฝงไว้ให้คิดเสริม
วัตถุนี้เคลื่อนที่จากที่เดิม
สิ่งที่เพิ่มเติมตามความเร่งมา

ความเร่งนี้มีทิศทางอย่างแรงนั้น
เมื่อคูณกันกับมวลชวนสรรหา
เหตุผลนี้ที่รู้กันอันที่มา
แรงนี่หวาข้าฯบอกน้องข้อสองไง

อนึ่ง ผู้อ่านที่เพิ่งอ่านบทกลอนของตอนนี้ควรที่จะอ่านตอนก่อน ๆ ที่สอดคล้องกันด้วย นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนนั้นควรอ่านสาระทางฟิสิกส์ที่กล่าวประกอบกันนั้นด้วยเช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดี

รศ. สมพงษ์ ใจดี

กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง

Sep 3, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎสำคัญกฎนิวตันฉันกล่าวถึง
เป็นกฎหนึ่งพึงกล่าวตามสามนื้อหา
ข้อหนึ่งไซร้ไร้แรงนอกบอกกันมา
ให้รู้ว่าวัตถุนั้นบรรลุคง

ถ้าวัตถุอยู่นิ่งคงนิ่งอยู่
สภาพรู้อยู่ยงตรงประสงค์
ถ้าเคลื่อนไปก็เลื่อนไซร้ในเส้นตรง
ความเร็วคงดำรงไว้ได้เหมือนเดิม

รศ. สมพงษ์ ใจดี
ขอให้นักเรียนได้พยายามศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงใจ ถึงแม้ว่า ยอมรับกันว่า ฟิสิกส์นั้นยาก แต่ก็ต้องไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอน
ติดต่ออาจารย์ได้เสมอทั้งทางเว็บไซต์นี้และที่ทางอีเมล์ดังนี้

sompongsej@yahoo.com

กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1

Sep 2, 2010 by     Comments Off on กฎของนิวตันกฎหนึ่งตอนที่ 1    Posted under: Mechanics, Uncategorized

ทบทวนฟิสิกส์ ม. 4 เรื่องมวล แรง และกฎการคลื่อนที่
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompomgsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

ปัญหา 1 พลศาสตร์ คืออะไร
ปัญหา 2 มวล ของวัตถุก้อนหนึ่ง ๆ ทางฟิสิกส์นิยมกล่าวถึงในลักษณะอย่างไร
ปัญหา 3 มวลและน้ำหนัก ของวัถุก้อนหนึ่งต่างกันอย่างไร
ปัญหา 4 ทองคำ 1 บาทที่เป็นหน่วยตามวิธีประเพณีมีความหมายที่ถูกต้องทางฟิสิกส์อย่างไร
ปัญหา 5 แรงสุทธิแรงหนึ่ง มีความหมายอย่างไร
ปัญหา 6 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎหนึ่ง เป็นกฎเพื่อจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับอะไร
6.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎดังกล่าวจำแนกออกเป็นอย่างไร
6.2 กฎข้อใดกฎหนึ่งที่จัดได้ว่า เป็นกรณีพิเศษของกฎอีกข้อหนึ่งกฎหนึ่ง
6.3 ในการคำนวณเราใช้กฎข้อใดกฎหนึ่งมากเป็นพิเศษจนถือว่า เป็นกฎหลักกฎหนึ่ง
6.4 กฎข้อใดกฎหนึ่งของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนี้ที่กล่าวกันอย่างผิด ๆ เสมอ
อนึ่ง นักเรียนกล่าวถึงกฎข้อนี้กฎหนึ่งอย่างถูกต้องอย่างไร
ปัญหา 7 ตามปกติการศึกษาในระดับนี้เราถือว่า มวลของวัตถุก้อนหนึ่งคงตัว
เมื่อวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เร็วมาก ๆ มวลของวัตถุก้อนนี้จะเพิ่มผู้อ่านมีความรู้อย่างไร
ถ้าวัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่เร็วมากเข้าสู่อัตราเร็วแสงในปริภูมิอิสระ ณ แห่งหนึ่งมวลของวัตถุก้อนดังกล่าวมีค่าเข้าสู่ค่าอะไร
อนึ่ง ผู้อ่านรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอันหนึ่งหรือไม่
อีกทั้งสามารถแสดงกราฟรูปหนึ่งของความสัมพันธ์อันดังกล่าวอย่างไร

ความเร็ว (Velocity)

Sep 2, 2010 by     Comments Off on ความเร็ว (Velocity)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เรานิยามความเร็วไซร้ไว้แน่ชัด
การกระจัดต่อเวลาอย่าสับสน
ความเร็วเน้นเป็นเวกเตอร์เผลอวกวน
ยากจะพ้นความฉงนจนงมงาย

ใคร่ขอย้ำคำนิยามตามที่กล่าว
ใคร่บอกเล่าเท่าที่เน้นเป็นความหมาย
เมื่อจำไว้ให้แน่แก่ใจกาย
รับรองได้ต้องเข้าใจไม่มีลืม

อนึ่ง ความเร็ว คือ อัตราส่วนระหว่างการกระจัดและช่วงเวลา โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

รศ. สมพงษ์ ใจดี

อัตราเร็ว (Speed)

Sep 1, 2010 by     Comments Off on อัตราเร็ว (Speed)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

วัตถุใดเคลื่อนที่ไปในเวลา
สิ่งตามมาระยะทางห่างแค่ไหน
อัตราเร็วนั่นนะว่ากันไป
ความหมายใดใคร่กล่าวเสริมเติมให้ยล

ขอบอกกล่าวเล่านี่หรือคืออัตรา
เป็นดังว่าต่อเวลาอย่าสับสน
ระยะทางต่อเวลาอย่าวกวน
จำใส่ตนจำให้ชัดอัตราเร็ว

อนึ่ง อัตราเร็วคืออัตราส่วนของระยะทางกับช่วงเวลา โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที
ทั้งนี้อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี