Archive from October, 2010

สายพ่วงแบตฯ ชุดนี้ที่จำเป็น

Oct 10, 2010 by     Comments Off on สายพ่วงแบตฯ ชุดนี้ที่จำเป็น    Posted under: Poems, Uncategorized

สายพ่วงแบตฯ ชุดนี้ที่จำเป็น

สายพ่วงนี้มีสองสายสองปลายนั่น
ตัวคีบนั้นมีไว้ใช้สนอง
คีบขั้วใดให้ตรงกันอันสมปอง
ต้องสอดคล้องต้องตามขั้วอย่ากลัวไฟ

กระแสตรงจงใจในสิ่งนี้
เป็นสิ่งดีที่รู้กันนั่นไฉน
ทางที่ดีสีตรงกันนั่นกระไร
สีแดงไซร้ใช้บวกนั่นฉันกล่าวไป

สีดำหรือคือขั้วลบพบกับแท่น
เป็นตัวแทนสายดินได้ยินไหม
หากทว่าครานี้นี่กระไร
เพียงกล่าวไว้ในบทกลอนหาสอนกัน

สิ่งสำคัญนั่นหรือคือตอนพ่วง
ฉันเป็นห่วงต้องพ่วงเป็นเน้นสุขสันต์
หาไม่ไซร้ใคร่เกิดระเบิดพลัน
สิ่งนี้นั้นป้องกันได้ใช้วิชา

คีบขั้วบวกสะดวกแท้แก่แบตฯ ตาย
คีบอีกปลายสายเดียวกันอย่างหรรษา
ขั้วบวกนี้ที่แบตฯ เห็นเน้นบอกมา
คีบลบนาว่าแบตฯ นี้ที่ตามกัน

ปลายเหลือนี้ที่คีบหนีบเครื่องซะ
หากทว่าครานี้ที่เหหัน
จากแบตฯ นั้นฉันเน้นด้วยเช่นกัน
ติดเครื่องพลันนั่นหรือคือขั้นตอน

รีบปลดสายที่ใช้พ่วงอย่าหน่วงไว้
ทำอย่างไรในขั้นตอนเหมือนย้อนศร
กลับกันนั้นฉันนี้ที่วิงวอน
สิ่งสะท้อนวอนไว้ด้วยใจจริง

อย่าลืมว่าครานี้ที่ต้องทำ
ฉันใคร่ย้ำซ้ำไว้คล้ายหนุงหนิง
ปลายคีบเครื่องเรื่องนี้ไซร้ใคร่ทำจริง
ทำทุกสิ่งอย่างจริงจังดังกล่าวมา

การต่อพ่วงระหว่างแบตเตอรี่ตายใบหนึ่งเข้ากับแบตเตอรรี่เป็นอีกใบหนึ่งนี้จะอำนวยความสะดวกอย่างยิ่ง
อีกทั้งมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้องมีความรู้ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง หาไม่แล้วก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างรุนแรงโดยคาดไม่ถึงได้

ด้วยเหตุนี้ จึงใคร่ขอกล่าวย้ำเป็นพิเศษดังนี้

1. อย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟใกล้ ๆ กับหม้อแบตเตอรี่ใบใดใบหนึ่งเป็นอันขาด
2. เราจะต้องตรวจสอบระดับน้ำ (ของเหลว) ในหม้อแบตเตอรี่ตายใบนั้นก่อนที่จะต่อพ่วงกับหม้อแบตเตอรี่เป็นอีกใบหนึ่งเสมอ
ทั้งนี้ถ้าระดับน้ำต่ำกว่าระดับที่กำหนดมากจนแทบมองไม่เห็นทางที่ดีไม่ควรดำเนินการในเรื่องนี้

นอกจากว่า มีผู้ที่มีความรู้อย่างถูกต้องจัดการให้

อย่างไรก็ตาม เราต้องปิดฝาของทุกช่องและมีสิ่งปกคลุมแบตเตอรี่ทั้ง 2 ใบนี้
อีกทั้งต้องมีสิ่งป้องกันดวงตาของเราด้วย

ขอย้ำให้ระวังกรณีที่จะมีการระเบิดเป็นพิเศษ
อนึ่ง เราต้องต่อพ่วงระหว่างแบตเตอรี่สองใบที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากัน คือ 12 โวลต์เท่านั้น

ณ ที่นี้ใคร่ขอกล่าวถึงขั้นตอนของการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ 2 ใบดังกล่าวดังนี้

1. คีบปลายข้างหนึ่งของสายพ่วงเส้นหนึ่งที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ตาย
2. เราคีบปลายอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงเส้นเดียวกันนี้ (สีเดียวกัน เช่น สีแดง) เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่เป็นอีกใบหนึ่งนั้น
3. เราคีบปลายข้างหนึ่งของสายพ่วงอีกเส้นหนึ่งที่เหลือ (เช่น สีดำ) ที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่เป็น
4. ณ ตอนนี้เราคีบปลายอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงเส้นนี้กับแท่นเครื่องของรถยนต์คันของเรา
5. ติดเครื่องยนต์และรีบปลดตัวคีบทันที่เมื่อเครื่องยนต์ทำงานดีแล้ว

อนึ่ง คิดถึงดังนี้ บวก (ตาย) -บวก ลบ (เป็น) -ลบ (แท่นเครื่อง)

ทั้งนี้เราต้องทำตามกระบวนการย้อนกลับดังนี้
1. ต้องปลดตัวที่คีบกับแท่นเครื่องเป็นลำดับแรก
2. ปลดตัวคีบจากขั้วลบของแบตเตอรี่เป็น
3. ปลดตัวคีบจากขั้วบวกของแบตเตอรี่เป็น
4. ปลดตัวคีบจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ตายใบของเรานั้น

อนึ่ง คิดถึงดังนี้ (แท่นเครื่อง) ลบ-ลบ (เป็น) บวก-บวก (ตาย)

ณ ตอนนี้จะต้องตรวจสอบว่า เราได้ปิดฝาช่องเติมน้ำกลั่นให้อยู่ในสภาพปกติอย่างครบถ้วนหรือไม่
นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมเก็บชุดสายพ่วงแบตเตอรี่ชุดนั้นให้เรียบร้อยด้วย
ทั้งนี้เราอาจจะลืมได้โดยง่ายเนื่องจากว่า เราดีใจที่เครื่องยนต์ทำงานตามปกติแล้ว
ณ ขั้นนี้ก็ไม่ควรชะล่าใจทางที่ดีควรจัดการเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่ใบใหม่โดยทันที
อนึ่ง ผู้อ่านทุกคนควรจะอ่านคู่มือของการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ 2 ใบก่อนใช้งานทุกครั้ง
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อตัวของผู้อ่านเอง

ด้วยความปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
10 ตุลาคม 2553