สาว ๆ กับความหนาว

Nov 16, 2010 by     Comments Off on สาว ๆ กับความหนาว    Posted under: Physics, Uncategorized

สาว ๆ กับความหนาว
จากชื่อเรื่องนี้อาจจะค้านต่อความรู้สึกของคนทั่วไปบ้างดังนี้
ทั้งนี้สาวๆ น่าจะต้องการความอบอุ่นจากชายหนุ่มมากกว่า
จริงไหมเอ่ย
อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่หนุ่มสาวได้รับข่าวสารจากทางสื่อว่า “ความหนาวเย็นกำลังจะมาเยือน” ทั้งหนุ่มและสาวต่างก็เริ่มตระเตรียมตัว (ลางานหรือหนีงาน) และเตรียมใจเพื่อผจญกับความหนาวเย็นด้วยจิตใจที่เป็นสุขและอารมณ์ที่เบิกบานพร้อม ๆ กับดอกไม้บานตอนฤดูหนาวนั้นแล
ผู้อ่านหลายคนคงนึกอยู่ในใจหรือพูดออกมาดัง ๆ ว่า
“ผู้เขียนวัยชราคนนี้คงจะอิจฉากระมัง”
ผู้เขียนก็ไม่อยากปฏิเสธให้เสียอารมณ์
ตรงกันข้าม อยากบอกให้รับรู้ทั่วกันดังนี้
ฤดูหนาวดังที่เรียกกันนั้น คือ “ฤดูร้อนน้อย”
ความหนาว ก็คือ “ความร้อนน้อย”
นี่เป็นความจริงที่ผู้เขียนอยากบอกแก่ทุกคนด้วยความจริงใจเป็นที่ตั้ง
ผู้เขียนไม่มีเจตนาที่จะทำให้ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งอารมณ์เสีย
ขอได้โปรดติดตามสาระของความร้อนและความหนาวนี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อย
แล้วผู้อ่านจะเข้าใจถึงความปรารถนาดีของผู้เขียน

ทางฟิสิกส์นั้นเรามี “วิชาความร้อน” โดยที่ไม่มี “วิชาความเย็น”
ชักพอจะเริ่มเข้าใจนิด ๆ แล้วใช่ไหมเอ่ย
ทั้งนี้ความร้อนเป็นปริมาณชนิดหนึ่ง
ดังนั้น เราอาจกล่าวถึงว่า “ปริมาณความร้อน”
อย่างไรก็ตาม ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่ง
ดังนั้น เราจึงนิยมกล่าวกันในทางฟิสิกส์ว่า “พลังงานความร้อน” โดยมีหน่วยในระบบหน่ยเอสไอระบบหนึ่ง คือ “จูล”
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทุกคนควรรับรู้ควบคู่กันไปเป็นดังนี้
“ความร้อนเคลื่อนที่”
ขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งดังนี้ “เราไม่พูดว่า ความเย็นเคลื่อนที่”
ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเพียงผิวเผินดังนี้
1. ถ้าเราเข้าใกล้กับเตาอั้งโล่ใบหนึ่ง (โบราณจัง ไม่รู้ว่ารู้จักกันไหมเอ่ย) เราจะรู้สึกว่า “ร้อน” ทั้งนี้เป็นเพราะว่า พลังงานความร้อนเคลื่อนที่จากเตาอั้งโล่ใบนั้นสู่ตัวเรา
2. ตรงกันข้าม เราจับน้ำแข็งก้อนหนึ่งจะรู้สึกว่า “เย็น”
นั่นแสดงว่า พลังงานความร้อนจากมือของเราเคลื่อนที่สู่น้ำแข็งก้อนนั้น
ผู้อ่านพอจะรับฟังได้ไหมเอ่ย
ท้ายสุดนี้ผู้เขียนน่าจะใช้ชื่อเรื่องนี้ว่า “สาว ๆ กับความร้อนน้อย ๆ” น่าจะดีกว่าไหม
อนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจผู้เขียนอยากให้คิดกันในทางที่ตรงกันข้ามกับสาระดังกล่าวนี้
กล่าวคือ “เราต้องใจเย็นอย่าใจร้อน”
หรือกล่าวโดยอีกนัยหนึ่งดังนี้
“เรื่องของจิตใจต้องมีความเย็นกับความเย็นน้อย โดยไม่มีความร้อนอยู่ในจิตใจ”
ท้ายสุดนี้ผู้อ่านจะออกความเห็นประการใดผู้เขียนยินดีรับฟังเสมอ
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
16 พฤศจิกายน 2553


Comments are closed.