เวลาของประเทศไทย

Nov 29, 2010 by     Comments Off on เวลาของประเทศไทย    Posted under: Astronomy, Physics, Uncategorized

เวลาของประเทศไทย

จำได้ว่า “นักการเมืองคนหนึ่งพยายามต้องการให้เวลาของประเทศไทยตรงกับของสิงคโปร์ด้วยเหตุผลเพียงเพื่อประโยชน์ในการเปิดและปิดตลาดหุ้นการเงินเพียงสถานเดียว”
ตอนนั้นผู้เขียนก็นึกปลง
พุทโธ่เอ๋ย คิดอะไรตามใจตัวเองโดยไร้ความรู้ประกอบเอาซะเลย
อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีใครค้านและออกความเห็นแต่ประการใด
โดยที่เรื่องดังกล่าวนั้นเงียบไปเองโดยปริยาย

ผู้เขียนคิดว่า น่าจะเป็นจังหวะเหมาะที่ควรพูดถึงเกี่ยวกับการกำหนดเวลาของประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกนี้โดยสรุปให้พอจะเข้าใจกันได้บ้างในเบื้องต้นดังนี้
1. โลกหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราก้มมองลงสู่ขั้วเหนือโลก
2. เส้นบนผิวโลกเส้นหนึ่งจากขั้วเหนือโลกขั้วหนึ่งสู่ขั้วใต้โลกอีกขั้วหนึ่งโดยผ่านในแนวฉากแนวหนึ่งกับเส้นศูนย์สูตรโลก คือ “เส้นแวงเส้นหนึ่ง”
3. เส้นแวง 0 องศาเส้นหนึ่งผ่านเมืองกรีนิชของประเทศอังกฤษ (คงเนื่องมาจากการศึกษาเริ่มจากประเทศอังกฤษนั่นแหละ)
4. เส้นแวงเส้นหนึ่ง ๆ ที่วนไปทางขวาของเส้นแวง 0 องศามีจนถึงเส้นแวง 180 องศาตะวันออกของกรีนิช
5. เส้นแวงเส้นหนึ่ง ๆ ที่วนไปทางซ้ายของเส้นแวง 0 องศามีจนถึงเส้นแวง 180 องศาตะวันตกของกรีนิช
6. ทั้งนี้เส้นแวง 180 องศาตะวันออกเส้นหนึ่งและเส้นแวง 180 องศาตะวันตกอีกเส้นหนึ่งของกรีนิช คือ เส้นแวงเส้นเดียวกัน โดยในบางที่เรียกว่า “เส้นเขตวัน”
7. พึงสังเกตว่า มุมรอบศูนย์กลาง คือ 360 องศา
8. โลกหมุนรอบตัวเองทวนเข็มนาฬิกาครบรอบเป็นมุม 360 องศานี้ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
9. ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจึงเปลี่ยนไป 15 องศา
10. ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานของประเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีเส้นแวงเส้นหนึ่ง คือ 105 องศาตะวันออกของกรีนิช
ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีเวลาก่อนเวลาที่กรีนิชเท่ากับ 7 ชั่วโมง
เช่น ประเทศไทยมีเวลา 13 น. (หรือบ่ายโมง) ณ ขณะนั้นที่กรีนิชเป็นเวลา 6 น.
เอาเป็นว่า บ้านเราสว่างก่อนอังกฤษ 7 ชั่วโมง (ดีไหมล่ะ)
ดังนั้น ถ้าคนที่เคยคิดเสนอเปลี่ยนเวลาของประเทศไทยได้มีโอกาสหาความรู้พื้นฐานนี้บ้างก็น่าจะดี
รศ.สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
29 พฤศจิกายน 2553


Comments are closed.