อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 3

Apr 15, 2011 by     Comments Off on อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 3    Posted under: Astronomy

สภาวะ ณ ขณะที่ยานอวกาศอะพอลโล 11 ลำนี้เผยอตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นดังนี้

1. ยานบังคับการลำหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของนักบินอวกาศทั้ง 3 คนอยู่ ณ ส่วนบนสุด

2. ยานบริการลำหนึ่งคั่นกลางระหว่างยานบังคับการลำหนึ่งกับ

3. ยานลงดวงจันทร์ลำหนึ่งอยู่ถัดจากยานบริการลำนั้นยานลงดวงจันทร์ลำหนึ่ง ทั้งนี้การจัดลำดับของยาน 3 ลำดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อความปลอดภัยแก่นักบินอวกาศทั้ง 3 คนเป็นที่ตั้ง ด้วยเหตุนี้ ยานบังคับการลำนั้นจึงอยู่ ณ ตำแหน่งบนสุดตำแหน่งหนึ่ง โดยที่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอันไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นระบบหนีภัยอัตโนมัติระบบหนึ่งจะฉุดยานบังคับการลำนั้นหลุดออกจากจรวดที่ใช้เพื่อส่งแรงขับดันชุดนี้ทันที อย่างไรก็ตาม การจัดตำแหน่งของยานบังคับการลำนี้ไว้ที่ตำแหน่งบนสุดนั้นก็มีความยุ่งยากบางประการ ทั้งนี้นักบินอวกาศคนใดคนหนึ่งไม่มีทางไปสู่ยานลำเลียงลำหนึ่งได้
ดังนั้น จึงต้องขจัดปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยการกลับลำของยานอวกาศลำนี้

อนึ่ง วิธีการกลับลำของอะพอลโล 11 ลำนี้เริ่มต้นขึ้นดังนี้

กล่าวคือ ผู้บังคับคนหนึ่งการของยานอวกาศลำนี้จุดระเบิดท่อนหนึ่ง ปรากฏว่าฝาครอบฝาหนึ่ง ๆ ที่ห่อหุ้มยานลงดวงจันทร์ลำหนึ่งเปิดออกทั้ง 4 ด้าน
ทั้งนี้ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ปลดยานบังคับการลำหนึ่งและยานบริการอีกลำหนึ่งออกมาพร้อม ๆ กันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ณ ตอนนี้ผู้บังคับการคนนี้ก็บังคับให้ยานบังคับการลำนั้นกลับลำในลักษณะของการตีวงแคบ ๆ วงหนึ่งด้วยการจุดจรวดท่อนเล็ก ๆ ที่เรียงรายอยู่โดยรอบของยานบริการลำดังกล่าว ดังนั้น ยานบังคับการลำหนึ่งและยานบริการอีกลำหนึ่งที่อยู่ติดกันนั้นจึงกลับเข้าไปใกล้ชิดกับยานลงดวงจันทร์ลำนั้นอีกในทำนองที่เรียกว่า “จมูกจ่อจมูก” ทีเดียว ณ ขณะนั้นผู้บังคับการคนนี้ซึ่งทำหน้าที่ถือท้ายยานอวกาศลำนี้ก็พยายามบังคับสลักตัวหนึ่ง ๆ ของยานบังคับการลำนั้นให้สอดเข้าสู่ช่องหนึ่ง ๆ ของยานลงดวงจันทร์ลำนั้นตามที่ได้ตระเตรียมไว้อย่างเหมาะเจาะก่อนหน้านั้นแล้ว สลักตัวหนึ่ง ๆ จึงลั่นติดกันแนบสนิทอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

ตลอดช่วงเวลาของกระบวนการกลับลำของยานอวกาศลำนี้เพื่อเข้าประกบติดกับยานลงดวงจันทร์ลำดังกล่