อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 3

Apr 15, 2011 by     Comments Off on อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 3    Posted under: Astronomy

สภาวะ ณ ขณะที่ยานอวกาศอะพอลโล 11 ลำนี้เผยอตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นดังนี้

1. ยานบังคับการลำหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของนักบินอวกาศทั้ง 3 คนอยู่ ณ ส่วนบนสุด

2. ยานบริการลำหนึ่งคั่นกลางระหว่างยานบังคับการลำหนึ่งกับ

3. ยานลงดวงจันทร์ลำหนึ่งอยู่ถัดจากยานบริการลำนั้นยานลงดวงจันทร์ลำหนึ่ง ทั้งนี้การจัดลำดับของยาน 3 ลำดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อความปลอดภัยแก่นักบินอวกาศทั้ง 3 คนเป็นที่ตั้ง ด้วยเหตุนี้ ยานบังคับการลำนั้นจึงอยู่ ณ ตำแหน่งบนสุดตำแหน่งหนึ่ง โดยที่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอันไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นระบบหนีภัยอัตโนมัติระบบหนึ่งจะฉุดยานบังคับการลำนั้นหลุดออกจากจรวดที่ใช้เพื่อส่งแรงขับดันชุดนี้ทันที อย่างไรก็ตาม การจัดตำแหน่งของยานบังคับการลำนี้ไว้ที่ตำแหน่งบนสุดนั้นก็มีความยุ่งยากบางประการ ทั้งนี้นักบินอวกาศคนใดคนหนึ่งไม่มีทางไปสู่ยานลำเลียงลำหนึ่งได้
ดังนั้น จึงต้องขจัดปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยการกลับลำของยานอวกาศลำนี้

อนึ่ง วิธีการกลับลำของอะพอลโล 11 ลำนี้เริ่มต้นขึ้นดังนี้

กล่าวคือ ผู้บังคับคนหนึ่งการของยานอวกาศลำนี้จุดระเบิดท่อนหนึ่ง ปรากฏว่าฝาครอบฝาหนึ่ง ๆ ที่ห่อหุ้มยานลงดวงจันทร์ลำหนึ่งเปิดออกทั้ง 4 ด้าน
ทั้งนี้ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ปลดยานบังคับการลำหนึ่งและยานบริการอีกลำหนึ่งออกมาพร้อม ๆ กันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ณ ตอนนี้ผู้บังคับการคนนี้ก็บังคับให้ยานบังคับการลำนั้นกลับลำในลักษณะของการตีวงแคบ ๆ วงหนึ่งด้วยการจุดจรวดท่อนเล็ก ๆ ที่เรียงรายอยู่โดยรอบของยานบริการลำดังกล่าว ดังนั้น ยานบังคับการลำหนึ่งและยานบริการอีกลำหนึ่งที่อยู่ติดกันนั้นจึงกลับเข้าไปใกล้ชิดกับยานลงดวงจันทร์ลำนั้นอีกในทำนองที่เรียกว่า “จมูกจ่อจมูก” ทีเดียว ณ ขณะนั้นผู้บังคับการคนนี้ซึ่งทำหน้าที่ถือท้ายยานอวกาศลำนี้ก็พยายามบังคับสลักตัวหนึ่ง ๆ ของยานบังคับการลำนั้นให้สอดเข้าสู่ช่องหนึ่ง ๆ ของยานลงดวงจันทร์ลำนั้นตามที่ได้ตระเตรียมไว้อย่างเหมาะเจาะก่อนหน้านั้นแล้ว สลักตัวหนึ่ง ๆ จึงลั่นติดกันแนบสนิทอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

ตลอดช่วงเวลาของกระบวนการกลับลำของยานอวกาศลำนี้เพื่อเข้าประกบติดกับยานลงดวงจันทร์ลำดังกล่าวจรวดท่อนที่ 3 ท่อนหนึ่งตลอดจนหน่วยเครื่องมือที่เกี่ยวกับการบังคับและควบคุมยังคงติดกระชับอยู่กับยานลงดวงจันทร์ลำดังกล่าวนั้น ทั้งนี้เพื่อช่วยในการทรงตัวระหว่างกระบวนการกลับลำกระบวนการนั้น

อนึ่ง เมื่อกระบวนการดังกล่าวกระบวนการนี้ประสบความสำเร็จตามประสงค์แล้วจรวดท่อนนั้นและหน่วยเครื่องมือซึ่งเกี่ยวกับการบังคับและควบคุมหน่วยนั้นก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ดังนั้น จึงได้แยกตัวออกจากยานอวกาศลำนี้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการสลัดตัวออกของจรวดขับดันท่อนอื่น ๆ ที่ใช้แล้วเหล่านั้น

การเดินทางในอวกาศครั้งสำคัญสุดครั้งนี้นักบินอวกาศ 3 คนที่ได้รับมอบหมายภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องเอาใจใส่และมีความรอบคอบอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้ง ๆ เป็นการเดินทางในอวกาศที่เป็นระยะทางไกลสุดเท่าที่มนุษย์โลกเคยกระทำ แต่เขาทุกคนต้องทำงานหนักทุก ๆ วินาที่ที่เขานั้นตื่นอยู่ เขาต้องตรวจสอบครั้งแล้วก็ครั้งเล่าเพื่อความมั่นใจสุด ๆ โดยที่ระบบของเครื่องยนต์กลไกที่ซับซ้อนระบบหนึ่ง ๆ ของยานอวกาศลำนี้ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องโดยสมบูรณ์

ในขณะเดียวกันนั้นการสื่อสารกับหน่วยบังคับการและติดตามภาคพื้นโลกหน่วยหนึ่ง ๆ ต้องดำเนินตามที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการยกเว้นหรือขาดการติดต่อ ทั้งนี้หน่วยต่าง ๆ ทางภาคพื้นโลกและมนุษย์โลกทั้งมวลต่างจรดจ่อต่อภารกิจเสี่ยงตายนี้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าและออกทีเดียว โดยต่างตระหนักว่า “ถ้ามีการผิดพลาดเพียงน้อยนิดภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้จะต้องล้มเหลวโดยสิ้นเชิง อีกทั้งนั่นหมายถึงว่า นักบินอวกาศทั้ง 3 คนต้องพลีชีพเพื่องานนี้ด้วยความเศร้าสลดอย่างยิ่ง”


Comments are closed.

อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 2

Apr 12, 2011 by     2 Comments    Posted under: Astronomy

อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ตอนที่ 2
การเดินทางของนักบินอวกาศทั้ง 3 คนตามขั้นตอนดังที่กล่าวไว้ในอะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ตอนที่ 1 นั้นนักบินอวกาศดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกเหนือจากการเป็นผู้โดยสารคนหนึ่ง ๆ เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาทั้ง 3 คนจะต้องเริ่มทำหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงจังตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการเดินทางนั้นดังนี้
กล่าวคือ เขาต้องตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของยานอวกาศลำนี้อย่างถี่ถ้วน
ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ายานอวกาศลำนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะออกจากบรรยากาศของโลกสู่ห้วงอวกาศภายนอกนั้น
อย่างไรก็ตาม หน่วยบังคับการภาคพื้นดินหน่วยหลักต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน
อีกทั้งยังต้องศึกษารายงานข้อมูลที่ได้รับจากยานอวกาศลำดังกล่าวอย่างละเอียด
อนึ่ง เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทั้งหลายซึ่งประจำอยู่ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วโลกก็คอยติดตามการเดินทางของยานอวกาศลำนี้ในวงโคจรวงหนึ่ง ๆ อยู่ตลอดเวลาและส่งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับการที่ฮิวส์ตัน เทกซัสศูนย์หนึ่งนั้น
การเลี้ยวออกสู่แนวทางแนวใหม่แนวทางหนึ่งของยานอวกาศอะพอลโล 11 ลำนี้เพื่อมุ่งไปสู่ ณ บริเวณแห่งหนึ่งที่ใกล้ ๆ กับดวงจันทร์ต้องกระทำอย่างระมัดระวังและมีความรอบคอบเป็นพิเศษเท่าที่จะทำได้
ทั้งนี้สิ่งสำคัญ 3 ประการที่ต้องกระทำให้เป็นไปตามที่กำหนดมีดังนี้
1. ยานอวกาศลำนี้ต้องมีแรงขับดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก
2. วิถีการเคลื่อนที่วิถีหนึ่งต้องตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
3. การปฏิบัติการต้องมีความแม่นยำตรงตามที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์
ณ ที่นี้ขอกล่าวเป็นข้อสังเกตประกอบไว้ดังนี้
การเดินทางสู่ดวงจันทร์ดวงนี้ ณ ระยะห่างเกือบ 4 แสนกิโลเมตรโดยประมาณนั้นเราไม่จำเป็นต้องหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกแรงหนึ่ง ๆ โดยสิ้นเชิง
ทั้งนี้เราพียงแต่หลุดออกจากวงโคจรรอบโลกวงหนึ่ง ๆ เพื่อเข้าสู่แนวทางแนวหนึ่งแล้วมุ่งไปสู่ดวงจันทร์ตามแผนที่กำหนดไว้แผนนั้น
ด้วยเหตุนี้ ยานอวกาศอะพอลโล 11 ลำนี้จึงยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลการดึงดูดของโลก ณ ขณะที่เรากล่าวถึงนั้นด้วยเช่นกัน
อนึ่ง อัตราเร็วของยานอวกาศอะพอลโล 11 ลำนี้จึงสูงเกือบ 4 หมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ณ ตอนนี้ยานอวกาศอะพอลโล 11 ลำนี้เข้าสู่แนวทางที่มุ่งสู่ดวงจันทร์แนวหนึ่งแล้ว
ถึงแม้ว่านักบินอวกาศในยานอวกาศลำนี้ก็สามารถปรับทิศทางได้บ้าง
แต่ก็เป็นการปรับทิศทางที่อยู่ในขอบเขตอันจำกัด
ดังนั้น การเล็งสู่เป้าหมายที่แม่นยำเป้าหนึ่ง คือ ดวงจันทร์นั้นจึงต้องทำให้ดีสุดในตอนเริ่มแรกนั้น
อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดังนี้
ถ้าเราเล็งดวงจันทร์จากยานอวกาศอะพอลโล 11 ลำนี้โดยตรงย่อมไม่เกิดผลดี
ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาประมาณ 3 วันของการเคลื่อนที่ตรงไปเพื่อให้เข้าใกล้ ณ ตำแหน่งวงโคจรวงหนึ่งของดวงจันทร์นั้นดวงจันทร์ดวงนี้ก็ได้เคลื่อนที่จากตำแหน่งที่เล็งตำแหน่งหนึ่งดังกล่าวไปเป็นระยะทางที่มากกว่า 2 แสน 6 หมื่น 5 พันกิโลเมตรตามแนวของวงโคจรวงดังกล่าวนั้นแล้ว
ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเล็งดักหน้าดวงจันทร์ทำนองเดียวกันกับที่นายพรานคนหนึ่งเล็งปืนดักหน้าเหยื่อตัวหนึ่งของเขาฉะนี้
ทั้งนี้การเล็งดังกล่าวนี้จึงต้องเป็นตำแหน่งเล็งตำแหน่งหนึ่งที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปถึง ณ ที่นั้นในช่วงเวลาอีก 3 วันโดยประมาณ
อนึ่ง ยานอะพอลโล 11 ลำนี้จะพุ่งเข้าสู่แนวทางการเคลื่อนที่อย่างแม่นยำหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นที่แม่นยำอย่างสุด ๆ
ทั้งนี้จึงต้องออกคำสั่งไปยังจรวดท่อนที่ 3 ท่อนนี้ให้เริ่มติดเครื่องขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งตามเวลาที่ต้องกำหนดอย่างแน่นอนและแม่นยำอย่างยิ่ง
เสียงดังกึกก้องของการทำงานของจรวดท่อนที่ 3 ท่อนนี้บังเกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้น การเดินทางสู่เป้าหมายดังที่กล่าวมาแล้วเป้าหมายหนึ่งจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยประการฉะนี้

สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/
http://www.vcharkarn.com/sompongse
12 เมษายน 2554


2 Comments + Add Comment

 • ใกล้จะได้สัมผัสภารกิจก้องโลกแล้วครับ

  • ขอบคุณครับอาจารย์ทศพร
   ผมคิดเรียบเรียงเกี่ยวกับสู่จักรวาลตอนพิชิตดวงจันทร์เป็นลำดับมา
   โดยผมอยากสื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงวันที่ชาวโลกต่างตะลึงต่อความสำเร็จของมนุษย์โลกในวันนั้น
   ทั้งนี้ผมยังจำเหตุการณ์วันนั้นอยู่อย่างไม่รู้ลืม
   อย่างไรก็ตาม คนที่อ่าน ณ ที่นี้น้อยกว่าที่อ่านจาก http://www.vcharkarn.com/sompongse อย่างเทียบกันไม่ได้
   สิ่งนี้เป็นส่วนน้อยนิดส่วนหนึ่งที่ผมพอจะทำประโยชน์ต่อสังคมได้ตอนสูงวัยอย่างนี้
   ขอบคุณอีกครั้ง
   สมพงษ์ ใจดี
   14 เมษายน 2554

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>