Archive from June, 2011

ขออภัย

Jun 23, 2011 by     Comments Off on ขออภัย    Posted under: General

 

ผู้เขียนต้องขออภัยที่ได้ว่างเว้นไประยะหนึ่ง โดยมีผู้อ่านจำนวนหนึ่ง สอบถามผู้เขียนด้วยความเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เขียนทางอีเมลแอดเดรส ทั้งนี้ผู้เขียนมีอายุมากแล้ว ผู้เขียนขอขอบคุณอย่างสูง Read more »

อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 4

Jun 9, 2011 by     3 Comments    Posted under: Astronomy

การดักหน้าดวงจันทร์ทำนองตำรวจวิ่งไล่จับขโมยเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง

ช่วงเวลาที่จะนำยานอวกาศลำหนึ่งไปดักหน้าดวงจันทร์นั้นไม่แน่นอน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับตำแหน่งหนึ่ง ๆ ของดวงจันทร์และของโลกที่สัมพันธ์กัน Read more »