ขออภัย

Jun 23, 2011 by     Comments Off on ขออภัย    Posted under: General

 

ผู้เขียนต้องขออภัยที่ได้ว่างเว้นไประยะหนึ่ง โดยมีผู้อ่านจำนวนหนึ่ง สอบถามผู้เขียนด้วยความเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เขียนทางอีเมลแอดเดรส ทั้งนี้ผู้เขียนมีอายุมากแล้ว ผู้เขียนขอขอบคุณอย่างสูง

อันที่จริง ในช่วงที่ผ่านมานี้ผู้เขียนได้เรียบเรียง e-book ตามที่เคยสัญญากับผู้อ่านไว้ ตอนนี้ก็พอจะเป็นรูปร่างบ้างแล้ว
ดังนั้น ผู้อ่านที่สนใจงานเขียนของผู้เขียนกรุณารออีกสักหน่อย อ้อ แล้วติดตามด้วยล่ะ

ทั้งนี้ผู้เขียนจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่องาน e-book ดังกล่าวนั้นโดยตรง คือ http://sjaidee-ebook.info/ โดยที่เรื่องที่กำลังดำเนินอยู่มีดังนี้

  1. อะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร์
  2. Entrance & Admission Physics 1
  3. สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาสตร์

ทั้งนี้ผู้เขียนหวังว่าน่าจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้อ่านได้อย่างกว้างขวาง

ขอขอบคุณในเจตนาอันดีอีกครั้ง


Comments are closed.