อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 4

Jun 9, 2011 by     3 Comments    Posted under: Astronomy

การดักหน้าดวงจันทร์ทำนองตำรวจวิ่งไล่จับขโมยเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง

ช่วงเวลาที่จะนำยานอวกาศลำหนึ่งไปดักหน้าดวงจันทร์นั้นไม่แน่นอน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับตำแหน่งหนึ่ง ๆ ของดวงจันทร์และของโลกที่สัมพันธ์กัน

อย่างไรก็ตาม จะอยู่ในช่วงเวลา 62 ชั่วโมงและ 76 ชั่วโมง โดยที่ระหว่างระยะของช่วงเวลาดังกล่าวนั้นยานอวกาศลำหนึ่งต้องค่อย ๆ ลดอัตราเร็วลงเป็นลำดับ อันเนื่องจากโลกยังคงมีแรงดึงดูดแรงหนึ่ง ๆ ต่อยานอวกาศลำนั้นอยู่นั่นเอง อย่างไรก็ตาม แรงดึงดูดแรงหนึ่ง ๆ ของโลกที่มีต่อดวงจันทร์ดังกล่าวจะค่อย ๆ มีขนาดลดลง ๆ ณ ขณะที่ยานอวกาศลำนี้เคลื่อนที่ออกห่างจากโลกไปเรื่อย ๆ ฉะนี้

ณ ตอนเริ่มออกเดินทางนั้น ยานอวกาศลำนี้มีอัตราเร็วถึงประมาณเกือบ 4 หมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมง

ณ ระยะประมาณ 128.000 กิโลเมตรยานอวกาศลำนี้มีอัตราเร็วประมาณ 7 พัน 6 ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง

และ ณ ระยะประมาณ 32.000 กิโลเมตรยานอวกาศลำนี้มีอัตราเร็วเพียง 3 พัน 4 ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น

โดยที่ ณ ตอนนั้นยานอวกาศลำนี้ก็เข้าสู่อิทธิพลการดึงดูดของดวงจันทร์แล้วล่ะ ทั้งนี้ดวงจันทร์จึงดึงดูดยานอวกาศลำดังกล่าวเข้าหาตัวเองเช่นกัน

อนึ่ง ก่อนที่จะถึงตำแหน่งดักหน้าตำแหน่งหนึ่ง ยานอวกาศลำนี้จะเดินทางด้วยอัตราเร็วประมาณ 9 พันกิโลเมตรต่อชั่วโมง การเดินทางเข้าสู่วงโคจรวงหนึ่งของดวงจันทร์ก็ทำนองเดียวกันกับตอนที่ยานอวกาศลำนี้เดินทางเข้าสู่วงโคจรรอบโลกวงหนึ่ง กล่าวคือ แรงดึงดูดของดวงจันทร์แรงหนึ่งต้องพอดีกับแรงสู่ศูนย์กลางแรงหนึ่งของยานอวกาศลำนี้ ลักษณะดังกล่าวนั้นคล้าย ๆ กับที่เราแกว่งลูกตุ้มลูกหนึ่งให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมตามแนวนอนแนวหนึ่ง โดย ณ ตอนนั้นแรงดึงของเส้นเชือกแรงหนึ่งที่ตำแหน่งหนึ่งเป็นแรงสู่ศูนย์กลางแรงหนึ่งของลูกตุ้มลูกนั้น

เนื่องจากยานอวกาศลำหนึ่งจะเคลื่อนที่เข้าสู่วิถีวงโคจรวงหนึ่ง ณ ระดับหนึ่ง ๆ ที่สูงจากดวงจันทร์ 112 กิโลเมตรยานอวกาศลำดังกล่าวต้องมีอัตราเร็วประมาณ 5.800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น ยานอวกาศลำนั้นจะต้องลดอัตราเร็วลงถึง 3.200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อนึ่ง การลดอัตราเร็วของยานอวกาศตามที่กล่าวถึงนี้นักบินอวกาศต้องปรับลำของยานอวกาศให้อยู่ในลักษณะของการกลับลำ กล่าวคือ กลับหน้าเป็นหลังและกลับหลังเป็นหน้าฉะนี้ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ปากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ห้องบริการห้องนั้นหันไปทางข้างหน้า โดยที่ไอเสียที่พ่นออกมาจากเครื่องยนต์ของจรวดท่อนนี้จะทำหน้าที่ทำนองเดียวกันกับการห้ามล้อของยานยนต์คันหนึ่ง ๆ

เมื่อยานอวกาศลำนี้กลับลำเตามจุดประสงค์นั้นแล้วจะมีกระบวนการดังนี้

การติดเครื่องยนต์ครั้งแรกจะทำให้ยานอวกาศลำนี้เคลื่อนที่เข้าสู่วิถีวงโคจรรูปรีวงหนึ่ง ณ ระดับความสูงที่อยู่ในช่วง 112 กิโลเมตรและ 314 กิโลเมตร
และการติดเครื่องยนต์ครั้งที่ 2 ก็จะมีกรรมวิธีปรับวงโคจรวงดังกล่าวให้เป็นวงโคจรกลมวงหนึ่ง ณ ขณะนี้ยานอะพอลโล 11 ลำนี้เข้าสู่วิถีวงโคจรรอบดวงจันทร์วิถีหนึ่งแล้ว

ณ ทันใดนั้นมนุษย์อวกาศทั้ง 3 คนที่อยู่ในห้องบังคับการห้องหนึ่งก็สามารถมองเห็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นสุด ๆ ในชีวิตของเขาทั้งหลายในระยะใกล้ ๆ อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก

อนึ่ง ระหว่างการเดินทางในช่วงเวลา 3 วันครึ่งที่ผ่านมานั้นเขาได้เห็นดวงจันทร์ที่เป็นจุดหมายปลายทางของเขาเพียงครั้งคราวเท่านั้น อันเนื่องจากตำแหน่งที่เขาอยู่ในยานอวกาศลำนั้นไม่อำนวยให้อย่างสมบูรณ์ ลองคิดว่าถ้าเป็นเราก็ย่อมต้องระทึกใจอยู่บ่อย ๆ ที่แม้แต่จุดหมายปลายทางก็ไม่ปรากฏให้เห็นได้โดยง่าย ณ บัดนี้เขามาถึงที่หมายของเขาแล้ว

อนึ่ง ถึงแม้ว่าเขายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่เขาก็สามารถมองเห็นพื้นผิวของดวงจันทร์ชัดเจนด้วยความตื่นเต้น ทั้งนี้ ณ ดวงจันทร์นั้นไม่มีบรรยากาศ
จึงไม่มีม่านอากาศซึ่งเปรียบประหนึ่งม่านเมฆมาปิดบังสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่สายตาของพวกเขาทั้ง 3 คนนั้นแต่ประการใด เมื่อสถานีติดตามภาคพื้นดินและระบบนำวิถีของยานอะพอลโล 11 แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีวงโคจรรอบดวงจันทร์วงหนึ่ง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ณ ตอนนั้นนักบินอวกาศ 2 คนในจำนวน 3 คนที่เป็นลูกเรือของยานอวกาศลำนี้ก็ต้องออกจากยานบังคับการลำหนึ่งเพื่อไปอยู่ในยานลำเลียงลงดวงจันทร์อีกลำหนึ่ง โดยที่เขาทั้ง 2 ต้องค่อย ๆ คลานไปตามเส้นทางซึ่งเชื่อมต่อระหว่างยานทั้ง 2 ลำเส้นทางหนึ่งตามที่ได้กำหนดและทดลองปฏิบัติมาก่อนแล้ว
นักบินอวกาศ 2 คนดังกล่าวนี้ได้ทดสอบเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ของยานลำเลียงลงดวงจันทร์ลำนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เขาบังคับให้ขาหยั่งทั้ง 4 ขาเหยียดออกจากลำตัวของยานลำเลียงลงดวงจันทร์ลำนั้นอย่างระมัดระวัง แต่ก็เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น

ณ ตอนนี้เขาทั้ง 2 ตรวจสอบอุปกรณ์จนเป็นที่มั่นใจ เขาทั้ง 2 ก็คลานย้อนเส้นทางเดิมเส้นทางนั้นกลับไปสู่ยานบังคับการลำดังกล่าวอีกครั้งเพื่อพักผ่อนหลับนอน โดยเขาทั้ง 2 จะต้องปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและเสี่ยงภัยอย่างสุด ๆ ในสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดได้ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่มีใครบอกได้ว่าเขาทั้ง 2 นั้นคิดอย่างไรในช่วงเวลา ณ ขณะนั้นและเขาได้หลับอย่างสนิทตามที่ใจปรารถนาหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เขาทั้ง 2 ได้พักผ่อนเพื่อเอาแรงอย่างจุใจแล้วและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจสำคัญสุดที่ชาวโลกต่างเฝ้าติดตาม
โดยถือได้ว่าป็นภารกิจที่สำคัญสุดยอดของการเดินทางสู่อวกาศครั้งนี้ กล่าวคือ “การลงสู่พื้นผิวของดวงจันทร์” โดยนับว่าเป็นการพิชิตดวงจันทร์จากมนุษย์โลกที่แสนไกลทีเดียว

ดังนั้น ตอนต่อไปจึงเป็นตอนช็อกชาวโลกทั้งมวลอย่างไม่น่าเชื่อ โปรดติดตามตอนต่อไป


3 Comments + Add Comment

 • อ.ครับ การไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษย์เป็นเรื่องจริงหรือครับ

  ถ้าหากว่าเราได้ไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งน่าสนใจมาก เราก็ต้องไปครั้งที่สอง สาม สี่ .. เป็นธรรมดา
  แต่ทำไม NASA ไม่ไปดวงจันทร์อีกล่ะครับ

  อีกทั้งยังมีข่าวอีกว่า NASA หลอกลวงโลก แต่ที่จริงเป็นเหตุการที่ถ่ายทำขึ้นในสตูดิโอ นั่นเอง

  อ. ช่วยอธิบายทีนะครับ (มีคำถามที่น่าสงสัยว่า ทำไม ธงถึงปลิวได้บนดวงจันทร์)

  • เรื่องนี้ก็ได้แต่คิดและพูดกัน ทั้งนี้อาจารย์เองก็เคยไม่แน่ใจทั้ง ๆ ตอนนั้นก็ร่วมบรรยายทางทีวีอยู่กับคุณพิชัย วาสนาส่งด้วย โดยส่วนตัวนั้นอาจารย์เคยบรรยายการออกสู่อวกาศของนักบินอวกาศก่อนหน้านั้นและระหว่างที่บรรยายอยู่ก็เชื่ออย่างสนิทใจ แต่พอบรรยายจบจึงรู้ว่านั่นเป็นการกระทำบนโลกในลักษณะของการจำลองที่เหมือนจริง อย่างไรก็ตาม คิดซะว่าได้ความรู้ อ้อ โปรดติดตามทาง http://sjaidee-ebook.info/ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย

 • ครับ เหมือนกับว่าเรากำลังหลอกตัวเองหรือเปล่า?

  ว่ากันว่า อเมริกาไปถ่ายทำแถวทะเลสาปอะไรสักแห่ง (เพื่อต้องการโชว์แสงยาณุภาพให้เหนือกว่าโซเวียตในสมัยนั้น)

  หาก อ. ได้ดูเรื่อง transformer ภาค 3 ในเรื่อง ก็จะมีการอ้างอิงถึงเรื่องการไปดวงจันทร์ครั้งแรกของนีลอาร์มสตรองด้วยครับ(สนุกมาก ภาคนี้)

  แล้ว อ. คิดว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าครับ พวกยูเอฟโอ..ฯ ??

  ขอบคุณมากครับ