อะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร์

Jul 13, 2011 by     Comments Off on อะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร์    Posted under: General

ท่านผู้อ่านสามารถที่จะดาวน์โหลด หนังสือ e-book เรื่อง อะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร์ ได้แล้วจาก ส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีข้อขัดข้องหรือผิดพลาดประการใด ขออภัยล่วงหน้ามา ณ.ที่นี้ และท่านสามารถฝากข้อติชม ไว้ที่คอมเม้นท์ด้านล่าง เพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในภายภาคหน้า

สำหรับหนังสือ อะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร์ มีทั้งสิ้น 118 หน้า (รวมปก) รายละเอียดของสารบัญมีดังนี้

1. คํานําผู้เขียน
2. คําโปรย
3. อารัมภบท
4. ย้อนอดีตสู่อนาคต
5. อเมริกาผู้ล้าหลัง
6. มนุษย์อวกาศคนแรกของโลก
7. โครงการอวกาศของอเมริกา
8. มนุษย์อวกาศฝึกหัด 30 คนแรกของอเมริกา
9. บันไดขั้นแรกของอเมริกา
10. สะพานเชื่อมโยง
11. การเหาะในอวกาศ
12. การนัดพบในอวกาศ
13. การต่อติดในอวกาศ
14. อะพอลโล 11 สู่เวหา
15. อะพอลโล 11 สู่แนวทาง
16. อะพอลโล 11 กลับลํา
17. อะพอลโล 11 ดักหน้า
18. อะพอลโล 11 ลงดวงจันทร์
19. อะพอลโล 11 บนดวงจันทร์
20. อะพอลโล 11 สํารวจดวงจันทร์
21. อะพอลโล 11 อําลาดวงจันทร์
22. ป้จฉิมบท
23. บรรณานุกรม และ
24. ประวัติผู้เขียน

ขอขอบคุณที่ติดตามผลงาน


Comments are closed.