Entrance & Admission Physics 2 and 3

Oct 4, 2011 by     Comments Off on Entrance & Admission Physics 2 and 3    Posted under: General

หนังสือเล่มที่ 2 และ 3 ของชุด Entrance & Admission Physics ได้ทำการวางจำหน่ายพร้อมกับตัวอย่างให้ดาวน์โหลดกันแล้วในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ติดตามอ่านที่สนใจสั่งซื้อสามารถทำได้โดยการโอนเงินตามจำนวนราคาหนังสือมายังบัญชีธนาคารตามข้อมูลในหน้ารายละเอียดการโอนเงิน หลังจากนั้นกรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาทางเราโดยใช้แบบฟอร์มที่ทางเราได้จัดทำไว้ให้

สำหรับหนังสือเล่มที่ 2 และ 3 ของชุด Entrance & Admission Physics นั้นประกอบไปด้วย ปัญหาถาม-ตอบ อย่างละเอียด อธิบายให้เข้าใจในหลักการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาความรู้เพิ่มเติมในทางฟิสิกส์และผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แต่ละเล่มมีปัญหาพร้อมเฉลย 6 ชุดที่มากสุดถึง 150 ข้อ ปัญหาพร้อมเฉลยแต่ละชุดได้ชี้แนะแนวข้อสอบที่ตรงประเด็น อีกทั้งมีข้อควรสังเกตที่ผู้อ่านทุกคนจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง

ดังนั้น จึงเป็นหนังสือฟิสิกส์ชุดเดียวที่มีจุดมุ่งหมายตรงประเด็นดังนี้

  1. เพื่อความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามกระบวนการต่าง ๆ
  2. เพื่อศึกษาปัญหาเชิงผสมผสานไปพร้อม ๆ กัน
  3. เพื่อทดสอบความพร้อมของตนเอง
  4. เพื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ทุกเวลา
  5. เพื่อศึกษาในระยะเวลาสั้น ๆ อันจํากัด
ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนผลงานเขียนมาณ.ที่นี้

 


Comments are closed.