Archive from August, 2012

เรียนรู้ดาราศาสตร์จากภาพ

Aug 13, 2012 by     Comments Off on เรียนรู้ดาราศาสตร์จากภาพ    Posted under: Astronomy

หนังสือดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป อ่านง่าย อธิบายจากภาพประกอบ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 2 เล่มในชุดนี้

Read more »

หนังสือดาราศาสตร์พิเศษ

Aug 4, 2012 by     Comments Off on หนังสือดาราศาสตร์พิเศษ    Posted under: Astronomy

วางจำหน่ายพร้อมกัน 3 เล่มกับหนังสือทางด้านดาราศาสตร์ที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น อ่านง่าย ได้ความรู้ ราคาเพียงเล่มละ 25 บาทมีทั้งหมด 3 เล่มจบ

Read more »