Archive from July, 2013

ท่องเอกภพ เล่ม 2

Jul 26, 2013 by     Comments Off on ท่องเอกภพ เล่ม 2    Posted under: Astronomy

ขอเชิญชวนเลือกซื้อ หรือ ดาวน์โหลดตัวอย่างของหนังสือรูปภาพ พร้อมกลอนและคำบรรยาย เกี่ยวกับเอกภพของเราเล่ม 2 ของรองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี เนื้อหาอ่านง่ายเหมาะกับบุคคลทั่วไป

Read more »

ท่องเอกภพ เล่ม 1

Jul 13, 2013 by     Comments Off on ท่องเอกภพ เล่ม 1    Posted under: Astronomy

เปลี่ยนแปลงบรรยากาศมาอ่านเนื้อหาง่าย ๆ ประกอบรูปภาพกันบ้างนะครับ สำหรับหนังสือทางด้านดาราศาสตร์เล่มล่าสุด คือ ท่องเอกภพ เล่ม 1 เนื้อหาไม่ยาก เข้าใจง่าย เหมาะกับบุคคลทั่วไปครับ

Read more »