Archive from August, 2013

สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1

Aug 31, 2013 by     Comments Off on สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1    Posted under: Astronomy, Physics

ช่วงนี้คงจะเน้นไปทางแนวดาราศาสตร์เป็นหลัก เพื่อให้ถึงผู้อ่านในวงกว้าง และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มเติม หรือ แก้ไขในหลาย ๆ ส่วนของความรู้ในสาขาแขนงนี้ สำหรับเล่มล่าสุดนี้ คือ สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศเล่ม 1

Read more »

ท่องเอกภพ เล่ม 3

Aug 9, 2013 by     Comments Off on ท่องเอกภพ เล่ม 3    Posted under: Astronomy

หนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์ประกอบรูปภาพ ในชุด ท่องเอกภพ ก็ได้มาถึงเล่ม 3 แล้วนะครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป เนื้อหาอ่านง่ายและเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ Read more »