หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่มที่ 14

Feb 20, 2015 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่มที่ 14    Posted under: Physics, Principles

ทักทายในช่วงเทศกาศตรุษจีน พร้อมกับหนังสือเพิ่มเติมในชุด ฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ ของรศ.สมพงษ์ ใจดี โดยเล่มนี้เป็นเล่มที่ 14 ภายใต้หัวเรื่อง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและสัมพันธภาพพิเศษ

highschool-specialphysics-14

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากหน้าแนะนำหนังสือเล่มนี้

ถ้าสนใจที่จะทำการสั่งซื้อ โปรดอ้างอิงรายละเอียดการโอนเงินจากเมนูตัวเลือกด้านบนสุด โดยรายละเอียดคร่าวๆเป็นดั่งนี้

  • ชื่อบัญชี นายสมพงษ์ ใจดี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน เลขที่บัญชี 980-3-60259-4
  • ชื่อบัญชี นายสมพงษ์ ใจดี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสหประชาชาติ เลขที่บัญชี 004-2-14385-6
  • ชื่อบัญชี นายสมพงษ์ ใจดี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน เลขที่บัญชี 640-2-11905-3

หลังจากนั้นโปรดแจ้งการโอนเงินมาทางเราผ่านทางแบบฟอร์มที่เราได้เตรียมไว้บนเว็บไซท์แห่งนี้

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณครับ


Comments are closed.