Articles by " administrator"

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 11, 12 และ 13

Nov 25, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 11, 12 และ 13    Posted under: Physics, Principles

ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับหนังสือชุดฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ มีทั้งหมด 13 เล่มในชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนที่สนใจ ด้วยที่เขียนอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมตัวอย่างให้เข้าใจหลักการและเสริมสร้างวิธีคิดที่ถูกต้อง

Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 10

Oct 22, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 10    Posted under: Physics, Principles

เพื่อความต่อเนื่อง ขอนำเสนอหนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 10 – ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นเล่มที่ 10 ในชุดนี้แล้ว ทางผู้เขียนจะพยายามทำออกมาอย่างต่อเนื่องให้ครบชุดในเร็ววัน ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนกัน Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 9

Oct 22, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 9    Posted under: Physics, Principles

หลังจากเว้นช่วงไปสักระยะกับการนำเสนอเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ หนนี้มาต่อกันในส่วนของหนังสือฟิสิกส์สำหรับม.ปลาย ซึ่งเป็นเล่มที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง ไฟฟ้าสถิต Read more »

สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2

Oct 22, 2013 by     Comments Off on สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2    Posted under: Astronomy, Physics

หนังสือสารคดีทางด้านดาราศาสตร์อีกเล่ม ที่ทาง รศ.สมพงษ์ ใจดี ภูมิใจนำเสนอ สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 Read more »

สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1

Aug 31, 2013 by     Comments Off on สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1    Posted under: Astronomy, Physics

ช่วงนี้คงจะเน้นไปทางแนวดาราศาสตร์เป็นหลัก เพื่อให้ถึงผู้อ่านในวงกว้าง และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มเติม หรือ แก้ไขในหลาย ๆ ส่วนของความรู้ในสาขาแขนงนี้ สำหรับเล่มล่าสุดนี้ คือ สารคดีดาราศาสตร์และอวกาศเล่ม 1

Read more »

ท่องเอกภพ เล่ม 3

Aug 9, 2013 by     Comments Off on ท่องเอกภพ เล่ม 3    Posted under: Astronomy

หนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์ประกอบรูปภาพ ในชุด ท่องเอกภพ ก็ได้มาถึงเล่ม 3 แล้วนะครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป เนื้อหาอ่านง่ายและเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ Read more »