Browsing"General"

อะไรกันแน่ 1 – สารคดีอิงวิชาการ

Oct 11, 2011 by     Comments Off on อะไรกันแน่ 1 – สารคดีอิงวิชาการ    Posted under: General

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และสิ่งรอบๆตัว พร้อมสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง Read more »

Entrance & Admission Physics 2 and 3

Oct 4, 2011 by     Comments Off on Entrance & Admission Physics 2 and 3    Posted under: General

หนังสือเล่มที่ 2 และ 3 ของชุด Entrance & Admission Physics ได้ทำการวางจำหน่ายพร้อมกับตัวอย่างให้ดาวน์โหลดกันแล้วในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Read more »

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่

Sep 18, 2011 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่    Posted under: General, Physics

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่ ได้ทำการปรับปรุงจากหนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1ของผู้เขียน (รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี) ที่ได้รับรางวัลสมนาคุณจากโครงการส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read more »

หนังสือชุด ‘ฟิสิกส์ปัญหา’ เล่ม 1 2 และ 3

Sep 6, 2011 by     Comments Off on หนังสือชุด ‘ฟิสิกส์ปัญหา’ เล่ม 1 2 และ 3    Posted under: General

เป็นหนังสือชุดที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านกลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ในแง่เชิงถาม-ตอบโจทย์ปัญหา Read more »

ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1: ระบบสุริยะระบบหนึ่ง

Aug 21, 2011 by     Comments Off on ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1: ระบบสุริยะระบบหนึ่ง    Posted under: Astronomy, General

หนังสือดาราศาสตร์เบื้องต้น 1:ระบบสุริยะระบบหนึ่ง เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลำดับที่ 4 ของรองศาตราจารย์สมพงษ์ ใจดี

Read more »

ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ อะพอลโล11พิชิตดวงจันทร์

Aug 20, 2011 by     Comments Off on ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ อะพอลโล11พิชิตดวงจันทร์    Posted under: General

หนังสืออะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร์ได้เปิดให้ผู้อ่านดาวน์โหลดฟรีมาได้ระยะเวลานึง หวังว่าคงจะถูกใจและได้รับประโยชน์กัน Read more »