Browsing"Mechanics"

มวลและน้ำหนักตอนที่ 5

Aug 27, 2010 by     Comments Off on มวลและน้ำหนักตอนที่ 5    Posted under: Mechanics, Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 5

สาระโดยสรุปของมวลและน้ำหนักตอนที่ 4 เป็นดังนี้
การรอมชอมที่ง่ายสุดเป็นดังนี้
เราเรียกกันใหม่ว่า ค่ามวลของสิ่งหนึ่งแทนที่เรียกกันตามประเพณีที่ผ่านมานั้น
ทั้งนี้ตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าปัดของตาชั่งแต่ละเครื่องเป็นค่ามวลของสิ่งของบนตาชั่งเครื่องนั้น
อนึ่ง ค่ามวลนี้ คือ มวลโน้มถ่วงที่เทียบกับค่ามวลมาตรฐาน

เหคุการณ์เชิงปรียบเทียบที่จะกล่าวถึงนี้เกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
นาง (สาว) พยาบาล : บอกกับคนไข้คนหนึ่งว่า “ชั่งน้ำหนัก” (พร้อมกับชี้ไปที่ตาชั่งเครื่องหนึ่ง ณ ที่นั้น)
คนไข้ (ที่ไม่ได้เป็นไข้) : (นึกอยู่ในใจว่า “ชั่งมวล”) แต่ก็ปฏิบัติตามที่นางพยาบาลคนนั้นบอก
นางพยาบาล : น้ำหนักเท่าใด
คนไข้ : หันหน้าไปทางนางพยาบาลคนดังกล่าวและพูดว่า “ไม่ทราบ”
นางพยาบาล : “ก็ดูที่ตัวเลขนั่นซิ” (พูดเสียงดุ ๆ อย่างหงุดหงิดบ้าง)
คนไข้ : หันหน้าไปทางนางพยาบาลคนนั้นอีกครั้งหนึ่งและพูดว่า “มีแต่ค่ามวล คือ 60 กิโลกรัม”
นางพยาบาล : บอก (พร้อมกับนึกอยู่ในใจว่า ทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนแก่นี่) ว่า “ก็ค่านั้นแหละ”
คนไข้ : กล่าวว่า “ไม่ใช่ค่านี้อย่างแน่นอน”
นางพยาบาล : แสดงอาการหงุดหงิดจนออกนอกหน้า (โดยคิดว่า “เบื่อจังคนไข้แก่ ๆ ที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง”
คนไข้ : เดินจากไปโดยไม่ได้พูดอะไรอีก อย่างไรก็ตาม ยังรู้สึกงง ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใครกันเอ่ยที่รู้อย่างถูกต้องระหว่าง 2 คนนี้
อนึ่ง ขนาดความโน้มถ่วงของโลกประมาณ 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2
ความสัมพันธ์อันหนึ่งระหว่างขนาดน้ำหนักและมวลของสิ่งของสิ่งหนึ่งเป็นดังนี้

กล่าวคือ ขนาดน้ำหนักเท่ากับมวลคูณด้วยขนาดความโน้มถ่วงของโลก

ถ้าเงาะถุงหนึ่งมีมวลเท่ากับ 4 กิโลกรัมดังกล่าวมาแล้วนั้น
ขนาดน้ำหนักของเงาะถุงนี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ ประมาณ 39.2 นิวตัน
ผู้อ่านบางคนอาจจะงง ๆ กันบ้างแล้วก็เป็นได้
อาจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

มวลและน้ำหนักตอนที่ 4

Aug 26, 2010 by     1 Comment     Posted under: Mechanics, Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 4

สาระโดยสรุปของมวลและน้ำหนักตอนที่ 3 เป็นดังนี้
ผู้ขียนเสนอแนะว่า เราคำนึงถึงคำว่า “มวล” กับคำว่า “ขนาดนำหนัก” ประการหนึ่ง
อนึ่ง ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า คำ 2 คำนี้ไม่สามารถแทนกันได้โดยทันที
อย่างไรก็ตาม คำ 2 คำนี้สัมพันธ์กันอยู่
สาระสำคัญยิ่งที่ผู้เขียนกล่าวไว้แล้วอีกเป็นดังนี้
กล่าวคือ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนตาชั่งทุกเครื่องนั้น คือ ค่ามวลของสิ่งของที่เราชั่ง ณ ขณะหนึ่ง
หาใช่เป็นค่าขนาดน้ำหนักของสิ่งของสิ่งนั้นแต่ประการใด
ดังนั้น การรอมชอมที่ง่ายสุดเป็นดังนี้
เราเรียกกันใหม่ว่า ค่ามวลของสิ่งหนึ่งแทนที่เรียกกันตามประเพณีที่ผ่านมาอย่างยาวนานนั้น
เช่น เงาะมวล 4 กิโลกรัมราคา 1 ร้อยบาท
ถ้าเราต้องการความถูกต้องทั้งทางประเพณีและวิชาการก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเรานะ
คิดทบทวนสิ่งนี้กันอีกสักนิดหนึ่งเถอะ

อนึ่ง ตอนนี้ราคาทองคำก็สูงอย่างยิ่งเทียบกับสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นวัยรุ่นอยู่
ดูเหมือนว่า ประมาณเกือบ 40 เท่าเลยทีเดียว
สิ่งที่เราคุ้นกับการซื้อขายทองคำกัน คือ บาทละเท่านั้นหรือเท่านี้
คำว่า “บาท” นี้กลับกลายเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับมาตราชั่งตามวิธีประเพณีปฏิบัติของเรา
หาใช่มาตราเงินตามวิธีประเพณีแต่ประการใด
ทั้งนี้ทองคำ 1 บาทมีมวลเท่ากับ 15 กรัม
(โดยที่มวล 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมดังที่ผู้เขียนเคยกล่าวมาแล้ว)
ดังนั้น ทองคำที่มีมวล 15 กรัมนี้นับว่า น้อยนิด (อย่าได้สนใจกับทองคำกันจนเกินไปเลย)

ผู้เขียนปรารถนาให้ผู้อ่านทุกคนรู้สึกคล้าย ๆ ราวกับว่า อ่านเรื่องสบาย ๆ ที่ได้ประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน
ดังนั้น เรายุติสาระของมวลและน้ำหนักตอนที่ 4 ไว้เพียงเท่านี้ก่อนน่าจะเหมาะสมแล้วนะ

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com