Browsing"Physics"

มวลและน้ำหนักตอนที่ 7

Aug 29, 2010 by     Comments Off on มวลและน้ำหนักตอนที่ 7    Posted under: Mechanics, Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 7

สาระโดยสรุปของมวลและน้ำหนักตอนที่ 6 เป็นดังนี้
เราชั่งมวลเป็นกิโลกรัม
อย่างไรก็ตาม เราเรียกกันอย่างสับสนว่า น้ำหนัก

ณ ที่นี้ผู้เขียนขอกล่าวย้ำถึงสาระเชิงวิชาการ 3 ประการดังนี้
1. เราสื่อความหมายของปริมาณที่ต้องระบุว่า “มวล” ผิดอย่างแท้จริง
2. เราไม่รู้กันเลยว่า “น้ำหนัก” เป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง
3. ในเบื้องต้นผู้เขียนได้เสนอแนะดังนี้
เราควรกล่าวถึง “ขนาดน้ำหนัก” ที่เป็นปริมาณสเกลาร์เช่นเดียวกับมวล
โดยที่ขนาดน้ำหนักของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีค่าประมาณ 10 เท่าของมวลเป็นกิโลกรัมของสิ่งนั้น
ทั้งนี้ขนาดน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน
และขนาดความโน้มถ่วงของโลก คือ 10 เมตรต่อวินาทีต่อวินาทีโดยประมาณ

อนึ่ง ผู้เขียนมีปัญหาในการแสดงความสัมพันธ์อันหนึ่ง ๆ ดังที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในหนังสือฟิสิกส์ของผู้เขียน เช่น ชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัยและชุดฟิสิกส์มหาวิทยาลัยตามที่เคยกล่าวถึงมาแล้ว
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงยังไม่สามารถสื่อสารถึงผู้อ่านให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ได้ในขั้นนี้
ผู้เขียนต้องขออภัยผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยินดีรับอีเมล์จากผู้อ่านทุกคนเสมอ
ดังนั้น นอกจากผู้อ่านจะสามารถผิดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของผู้เขียนดังนี้
กล่าวคือ http://genphysics.wordpress.com/
กรุณาติดต่อกับผู้เขียนทางอีเมล์ได้โดยตรงอีกทางหนึ่งเช่นกันดังนี้
กล่าวคือ sompongsej@yahoo.com

มวลและน้ำหนักตอนที่ 6

Aug 28, 2010 by     Comments Off on มวลและน้ำหนักตอนที่ 6    Posted under: Mechanics, Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 6

สาระโดยสรุปของมวลและน้ำหนักตอนที่ 5 เป็นดังนี้
ความสัมพันธ์อันหนึ่งระหว่างขนาดน้ำหนักและมวลของสิ่งของสิ่งหนึ่งเป็นดังนี้
กล่าวคือ ขนาดน้ำหนักเท่ากับมวลคูณด้วยขนาดความโน้มถ่วงของโลก
ทั้งนี้ขนาดความโน้มถ่วงของโลกประมาณ 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2
เพื่อง่ายต่อการคิดเลขในใจ (ของคนโบราณอย่างผู้เขียน)
จึงอนุโลมว่า ขนาดความโน้มถ่วงของโลกประมาณ 10 เมตรต่อ (วินาที)2
ดังนั้น ทุกครั้งที่ชั่งมวลของตัวเองเป็นกิโลกรัม
เราก็จะรู้ทันทีว่า เรามีตัวเลขของขนาดน้ำหนักดังนี้
กล่าวคือ ประมาณ 10 เท่าของตัวเลขค่ามวลดังกล่าว (โดยมีหน่วยเป็นนิวตัน)
อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปอาจจะนึกถึงเพียงแค่จำนวนเลขเพื่อเตือนใจก็พอแล้ว
ผู้อ่านคนหนึ่ง ๆ รู้หรือยังว่า นางพยาบาลคนนั้นหรือคนไข้แก่ ๆ คนดังกล่าวใครถูกกันแน่
ขอย้ำไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งดังนี้
หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งกำลังดีใจที่ตัวเองมีมวล 45 กิโลกรัม (ผอมจ๋องเลยในสายตาของผู้ชาย)
ปรากฏว่า หญิงสาววัยรุ่นคนนี้มีขนาดน้ำหนักประมาณ 450 นิวตันแน่ะ (ฟังดูมากโขอยู่นะ)
ดังนั้น ข้อดีประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเป็นดังนี้
กล่าวคือ จำนวนเลขที่บอกขนาดน้ำหนัก (เป็นนิวตัน) มากถึงประมาณ 10 เท่าของมวล (เป็นกิโลกรัม)
ผู้คนทั้งหลายจะต้องพึงระวังการเพิ่มมวลอย่างแน่นอน
อนึ่ง ถ้าเปลี่ยนค่าบนตาชั่งเครื่องหนึ่ง ๆ มีหน่วยเป็นค่าของขนาดน้ำหนัก (นิวตัน)
เราทุกคนย่อมจะรู้สึกว่า สิ่งของต่าง ๆ ที่ขึ้นชั่งนั้นไม่แพงเลย
อ้อ ทองคำ 1 บาทที่มีมวล 15 กรัมหรือ 0.015 กิโลกรัมก็มีขนาดน้ำหนักประมาณ 0.15 นิวตัน
อันที่จริง ผู้เขียนคาดหวังว่า ต้องการแสดงความสัมพันธ์ทางวิชาการอันหนึ่ง ๆ ไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ผู้เขียนยังไม่สามารถทำให้ระบบรับโปรแกรมสมการได้
ดังนั้น ผู้อ่านที่สนใจละเอียดกว่านี้จะศึกษาได้จากผลงานเขียนของผู้เขียนดังที่เคยบอกมาแล้ว
กล่าวคือ หนังสือชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัยและหนังสือชุดฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

มวลและน้ำหนักตอนที่ 5

Aug 27, 2010 by     Comments Off on มวลและน้ำหนักตอนที่ 5    Posted under: Mechanics, Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 5

สาระโดยสรุปของมวลและน้ำหนักตอนที่ 4 เป็นดังนี้
การรอมชอมที่ง่ายสุดเป็นดังนี้
เราเรียกกันใหม่ว่า ค่ามวลของสิ่งหนึ่งแทนที่เรียกกันตามประเพณีที่ผ่านมานั้น
ทั้งนี้ตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าปัดของตาชั่งแต่ละเครื่องเป็นค่ามวลของสิ่งของบนตาชั่งเครื่องนั้น
อนึ่ง ค่ามวลนี้ คือ มวลโน้มถ่วงที่เทียบกับค่ามวลมาตรฐาน

เหคุการณ์เชิงปรียบเทียบที่จะกล่าวถึงนี้เกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
นาง (สาว) พยาบาล : บอกกับคนไข้คนหนึ่งว่า “ชั่งน้ำหนัก” (พร้อมกับชี้ไปที่ตาชั่งเครื่องหนึ่ง ณ ที่นั้น)
คนไข้ (ที่ไม่ได้เป็นไข้) : (นึกอยู่ในใจว่า “ชั่งมวล”) แต่ก็ปฏิบัติตามที่นางพยาบาลคนนั้นบอก
นางพยาบาล : น้ำหนักเท่าใด
คนไข้ : หันหน้าไปทางนางพยาบาลคนดังกล่าวและพูดว่า “ไม่ทราบ”
นางพยาบาล : “ก็ดูที่ตัวเลขนั่นซิ” (พูดเสียงดุ ๆ อย่างหงุดหงิดบ้าง)
คนไข้ : หันหน้าไปทางนางพยาบาลคนนั้นอีกครั้งหนึ่งและพูดว่า “มีแต่ค่ามวล คือ 60 กิโลกรัม”
นางพยาบาล : บอก (พร้อมกับนึกอยู่ในใจว่า ทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนแก่นี่) ว่า “ก็ค่านั้นแหละ”
คนไข้ : กล่าวว่า “ไม่ใช่ค่านี้อย่างแน่นอน”
นางพยาบาล : แสดงอาการหงุดหงิดจนออกนอกหน้า (โดยคิดว่า “เบื่อจังคนไข้แก่ ๆ ที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง”
คนไข้ : เดินจากไปโดยไม่ได้พูดอะไรอีก อย่างไรก็ตาม ยังรู้สึกงง ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใครกันเอ่ยที่รู้อย่างถูกต้องระหว่าง 2 คนนี้
อนึ่ง ขนาดความโน้มถ่วงของโลกประมาณ 9.8 เมตรต่อ (วินาที)2
ความสัมพันธ์อันหนึ่งระหว่างขนาดน้ำหนักและมวลของสิ่งของสิ่งหนึ่งเป็นดังนี้

กล่าวคือ ขนาดน้ำหนักเท่ากับมวลคูณด้วยขนาดความโน้มถ่วงของโลก

ถ้าเงาะถุงหนึ่งมีมวลเท่ากับ 4 กิโลกรัมดังกล่าวมาแล้วนั้น
ขนาดน้ำหนักของเงาะถุงนี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ ประมาณ 39.2 นิวตัน
ผู้อ่านบางคนอาจจะงง ๆ กันบ้างแล้วก็เป็นได้
อาจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

มวลและน้ำหนักตอนที่ 4

Aug 26, 2010 by     1 Comment     Posted under: Mechanics, Uncategorized

มวลและน้ำหนักตอนที่ 4

สาระโดยสรุปของมวลและน้ำหนักตอนที่ 3 เป็นดังนี้
ผู้ขียนเสนอแนะว่า เราคำนึงถึงคำว่า “มวล” กับคำว่า “ขนาดนำหนัก” ประการหนึ่ง
อนึ่ง ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า คำ 2 คำนี้ไม่สามารถแทนกันได้โดยทันที
อย่างไรก็ตาม คำ 2 คำนี้สัมพันธ์กันอยู่
สาระสำคัญยิ่งที่ผู้เขียนกล่าวไว้แล้วอีกเป็นดังนี้
กล่าวคือ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนตาชั่งทุกเครื่องนั้น คือ ค่ามวลของสิ่งของที่เราชั่ง ณ ขณะหนึ่ง
หาใช่เป็นค่าขนาดน้ำหนักของสิ่งของสิ่งนั้นแต่ประการใด
ดังนั้น การรอมชอมที่ง่ายสุดเป็นดังนี้
เราเรียกกันใหม่ว่า ค่ามวลของสิ่งหนึ่งแทนที่เรียกกันตามประเพณีที่ผ่านมาอย่างยาวนานนั้น
เช่น เงาะมวล 4 กิโลกรัมราคา 1 ร้อยบาท
ถ้าเราต้องการความถูกต้องทั้งทางประเพณีและวิชาการก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเรานะ
คิดทบทวนสิ่งนี้กันอีกสักนิดหนึ่งเถอะ

อนึ่ง ตอนนี้ราคาทองคำก็สูงอย่างยิ่งเทียบกับสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นวัยรุ่นอยู่
ดูเหมือนว่า ประมาณเกือบ 40 เท่าเลยทีเดียว
สิ่งที่เราคุ้นกับการซื้อขายทองคำกัน คือ บาทละเท่านั้นหรือเท่านี้
คำว่า “บาท” นี้กลับกลายเป็นหน่วยที่เกี่ยวกับมาตราชั่งตามวิธีประเพณีปฏิบัติของเรา
หาใช่มาตราเงินตามวิธีประเพณีแต่ประการใด
ทั้งนี้ทองคำ 1 บาทมีมวลเท่ากับ 15 กรัม
(โดยที่มวล 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมดังที่ผู้เขียนเคยกล่าวมาแล้ว)
ดังนั้น ทองคำที่มีมวล 15 กรัมนี้นับว่า น้อยนิด (อย่าได้สนใจกับทองคำกันจนเกินไปเลย)

ผู้เขียนปรารถนาให้ผู้อ่านทุกคนรู้สึกคล้าย ๆ ราวกับว่า อ่านเรื่องสบาย ๆ ที่ได้ประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน
ดังนั้น เรายุติสาระของมวลและน้ำหนักตอนที่ 4 ไว้เพียงเท่านี้ก่อนน่าจะเหมาะสมแล้วนะ

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

Aug 26, 2010 by     Comments Off on วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ    Posted under: Principles

วิทยาศาสตร์อาจกล่าวไว้ใคร่เป็นจริง

อยากท้วงติงประวิงไว้ได้แก้ไข

วิทยาศาสตร์อาจบอกเพียงเยี่ยงเป็นไป

เท่าที่ได้ใฝ่ค้นคว้าหาวิชา

ธรรมชาติคาดการณ์ไซร้ได้ยากนัก

จึงใคร่จักตระหนักใจใฝ่ค้นหา

ธรรมชาติประหลาดเหลือเหนือปัญญา

ยากนักหนาค้นหาล้ำธรรมชาติ

สมพงษ์ ใจดี