Browsing"Physics"

ท่องเอกภพ เล่ม 1

Jul 13, 2013 by     Comments Off on ท่องเอกภพ เล่ม 1    Posted under: Astronomy

เปลี่ยนแปลงบรรยากาศมาอ่านเนื้อหาง่าย ๆ ประกอบรูปภาพกันบ้างนะครับ สำหรับหนังสือทางด้านดาราศาสตร์เล่มล่าสุด คือ ท่องเอกภพ เล่ม 1 เนื้อหาไม่ยาก เข้าใจง่าย เหมาะกับบุคคลทั่วไปครับ

Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 8

May 24, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 8    Posted under: Physics

หนังสือเล่มที่ 8 ของชุดหนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ อุทกสถิตยศาสตร์ อุทกพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ กับเนื้อหาที่น่าสนใจในราคาย่อมเยาแค่ 50 บาทเท่านั้น

Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 7

Jan 23, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 7    Posted under: Physics, Principles

หลังจากห่างหายไปร่วมสามเดือน ผู้เขียนกลับมาเพิ่มเติมหนังสือใหม่อีกครั้งกับ หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่ม 7 ในหัวข้อ คลื่นเสียงและคลื่นแสง ซึ่งเล่มนี้เพิ่มจำนวนหน้าให้ถึง 250 หน้า แต่ราคายังเท่าเดิมกับเล่มอื่น ๆ ในชุด เพียงแค่ 50 บาท Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 6

Oct 10, 2012 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 6    Posted under: Physics, Principles

ทิ้งระยะหายไปพอสมควร หนนี้มีหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดมาเพิ่มเติมในชุดของฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ของชุดนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่เชิงมุม การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกเชิงเดียว และคลื่น Read more »

เรียนรู้ดาราศาสตร์จากภาพ

Aug 13, 2012 by     Comments Off on เรียนรู้ดาราศาสตร์จากภาพ    Posted under: Astronomy

หนังสือดาราศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป อ่านง่าย อธิบายจากภาพประกอบ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 2 เล่มในชุดนี้

Read more »

หนังสือดาราศาสตร์พิเศษ

Aug 4, 2012 by     Comments Off on หนังสือดาราศาสตร์พิเศษ    Posted under: Astronomy

วางจำหน่ายพร้อมกัน 3 เล่มกับหนังสือทางด้านดาราศาสตร์ที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น อ่านง่าย ได้ความรู้ ราคาเพียงเล่มละ 25 บาทมีทั้งหมด 3 เล่มจบ

Read more »