Browsing"Physics"

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ เล่ม 3

Jan 18, 2012 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ เล่ม 3    Posted under: General, Physics, Principles

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ เล่ม 3 ไฟฟ้ากระแสตรง ได้ทำการปรับปรุงจากหนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัยของผู้เขียนที่ได้รับรางวัลสมนาคุณจากโครงการส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more »

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่

Dec 20, 2011 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่    Posted under: General, Physics

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ ตอน ไฟฟ้าสถิต 1 และ 2 ได้ทำการปรับปรุงจากหนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัยของผู้เขียนที่ได้รับรางวัลสมนาคุณจากโครงการส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more »

ดาราศาสตร์เบื้องต้น 2 – เอกภพตอนที่ 1

Nov 26, 2011 by     Comments Off on ดาราศาสตร์เบื้องต้น 2 – เอกภพตอนที่ 1    Posted under: Admin Issues, Astronomy

หนังสือเล่มล่าสุดจากชุดดาราศาสตร์เบื้องต้น “ดาราศาสตร์เบื้องต้น 2 – เอกภพตอนที่ 1” ของรองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี ราคา 50 บาทถ้วน

Read more »

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่

Sep 18, 2011 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่    Posted under: General, Physics

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 โฉมใหม่ ได้ทำการปรับปรุงจากหนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1ของผู้เขียน (รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี) ที่ได้รับรางวัลสมนาคุณจากโครงการส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read more »

ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1: ระบบสุริยะระบบหนึ่ง

Aug 21, 2011 by     Comments Off on ดาราศาสตร์เบื้องต้น 1: ระบบสุริยะระบบหนึ่ง    Posted under: Astronomy, General

หนังสือดาราศาสตร์เบื้องต้น 1:ระบบสุริยะระบบหนึ่ง เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลำดับที่ 4 ของรองศาตราจารย์สมพงษ์ ใจดี

Read more »

อะพอลโล 11 สู่ดวงจันทร์ ตอนที่ 4

Jun 9, 2011 by     3 Comments    Posted under: Astronomy

การดักหน้าดวงจันทร์ทำนองตำรวจวิ่งไล่จับขโมยเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง

ช่วงเวลาที่จะนำยานอวกาศลำหนึ่งไปดักหน้าดวงจันทร์นั้นไม่แน่นอน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับตำแหน่งหนึ่ง ๆ ของดวงจันทร์และของโลกที่สัมพันธ์กัน Read more »