Browsing"Principles"

หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่มที่ 14

Feb 20, 2015 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่มที่ 14    Posted under: Physics, Principles

ทักทายในช่วงเทศกาศตรุษจีน พร้อมกับหนังสือเพิ่มเติมในชุด ฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ ของรศ.สมพงษ์ ใจดี โดยเล่มนี้เป็นเล่มที่ 14 ภายใต้หัวเรื่อง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและสัมพันธภาพพิเศษ

Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 11, 12 และ 13

Nov 25, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 11, 12 และ 13    Posted under: Physics, Principles

ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับหนังสือชุดฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ มีทั้งหมด 13 เล่มในชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนที่สนใจ ด้วยที่เขียนอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมตัวอย่างให้เข้าใจหลักการและเสริมสร้างวิธีคิดที่ถูกต้อง

Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 10

Oct 22, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 10    Posted under: Physics, Principles

เพื่อความต่อเนื่อง ขอนำเสนอหนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 10 – ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นเล่มที่ 10 ในชุดนี้แล้ว ทางผู้เขียนจะพยายามทำออกมาอย่างต่อเนื่องให้ครบชุดในเร็ววัน ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนกัน Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 9

Oct 22, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 9    Posted under: Physics, Principles

หลังจากเว้นช่วงไปสักระยะกับการนำเสนอเนื้อหาทางด้านฟิสิกส์ หนนี้มาต่อกันในส่วนของหนังสือฟิสิกส์สำหรับม.ปลาย ซึ่งเป็นเล่มที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง ไฟฟ้าสถิต Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 7

Jan 23, 2013 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 7    Posted under: Physics, Principles

หลังจากห่างหายไปร่วมสามเดือน ผู้เขียนกลับมาเพิ่มเติมหนังสือใหม่อีกครั้งกับ หนังสือฟิสิกส์ม.ปลายพิเศษ เล่ม 7 ในหัวข้อ คลื่นเสียงและคลื่นแสง ซึ่งเล่มนี้เพิ่มจำนวนหน้าให้ถึง 250 หน้า แต่ราคายังเท่าเดิมกับเล่มอื่น ๆ ในชุด เพียงแค่ 50 บาท Read more »

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 6

Oct 10, 2012 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 6    Posted under: Physics, Principles

ทิ้งระยะหายไปพอสมควร หนนี้มีหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดมาเพิ่มเติมในชุดของฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ของชุดนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่เชิงมุม การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกเชิงเดียว และคลื่น Read more »