Browsing"Principles"

หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 5

May 30, 2012 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 5    Posted under: Physics, Principles

ขอแนะนำหนังสือในชุด ฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 แล้วครับ เนื้อหาในเล่มนี้จะเกี่ยวเนื่องกับ งาน พลังงาน และโมเมนตัมเชิงเส้น Read more »

ฟรี หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 1

Apr 28, 2012 by     Comments Off on ฟรี หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ เล่ม 1    Posted under: General, Physics, Principles

สำหรับผู้ที่ติดตามผลงานเขียนของรองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดีทุกท่าน ขณะนี้ทางเราได้เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือฟรีได้เพิ่มเติมอีกเล่ม คือ หนังสือฟิสิกส์ ม.ปลายพิเศษ – เวกเตอร์และพิกัด – เล่มที่ 1

Read more »

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ เล่ม 3

Jan 18, 2012 by     Comments Off on หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ เล่ม 3    Posted under: General, Physics, Principles

หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 โฉมใหม่ เล่ม 3 ไฟฟ้ากระแสตรง ได้ทำการปรับปรุงจากหนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัยของผู้เขียนที่ได้รับรางวัลสมนาคุณจากโครงการส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more »

ลงอ่าง

May 2, 2011 by     Comments Off on ลงอ่าง    Posted under: Principles

การลงอ่างอย่างว่าน่าสนใจ
ต่างคิดไปในทางอ่างอย่างไหน
ลงแช่น้ำฉ่ำจิตเผลอคิดไป
ที่ไหนได้ในอ่างนี้มีแต่ตน
มองน้ำล้นพ้นนอกอ่างพรางได้คิด
อาร์คิมีดีสคิดมาหาฉงน
อันความรู้เช่นนี้ที่แยบยล
เรื่องของคนค้นหาวิชาชาญ Read more »

ขนาความโน้มถ่วงและความโน้มถ่วง

Aug 30, 2010 by     Comments Off on ขนาความโน้มถ่วงและความโน้มถ่วง    Posted under: Mechanics, Principles

ความสัมพันธ์ 2 อันเป็นดังนี้
1. ขนาดน้ำหนักเท่ากับผลคูณของมวลกับขนาดความโน้มถ่วง
ทั้งนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงสเกลาร์อันหนึ่ง
2. น้ำหนักเท่ากับผลคูณของมวลกับความโน้มถ่วง
โดยที่เป็นความสัมพันธ์เชิงเวกเตอร์อันหนึ่ง
ดังนั้น จึงอยากให้สังเกตว่า ความโน้มถ่วงเป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่มีขนาดความโน้มถ่วง
อนึ่ง ขนาดความโน้มถ่วงของโลกประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีต่อวินาทีดังที่ได้กล่าวมาโดยตลอด
ส่วนที่บ้านเราก็ประมาณ 9.7 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังไม่สามารถใช้โปรแกรมสมการ ณ ที่นี้ได้
ณ ขั้นนี้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างของความสัมพันธ์ 2 อันดังกล่าวหรือไม่
กรุณาส่งความเห็น มา ณ ที่นี้ด้วย
หรือที่ sompongsej@yahoo.com
จะเป็นพระคุณยิ่ง
สมพงษ์ ใจดี

วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

Aug 26, 2010 by     Comments Off on วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ    Posted under: Principles

วิทยาศาสตร์อาจกล่าวไว้ใคร่เป็นจริง

อยากท้วงติงประวิงไว้ได้แก้ไข

วิทยาศาสตร์อาจบอกเพียงเยี่ยงเป็นไป

เท่าที่ได้ใฝ่ค้นคว้าหาวิชา

ธรรมชาติคาดการณ์ไซร้ได้ยากนัก

จึงใคร่จักตระหนักใจใฝ่ค้นหา

ธรรมชาติประหลาดเหลือเหนือปัญญา

ยากนักหนาค้นหาล้ำธรรมชาติ

สมพงษ์ ใจดี