Browsing"Poems"

หลอดไฟฟ้าหลอดไส้หลอดนี้ที่กล่าวไว้ไม่ให้ลืม

Sep 16, 2010 by     Comments Off on หลอดไฟฟ้าหลอดไส้หลอดนี้ที่กล่าวไว้ไม่ให้ลืม    Posted under: Poems, Uncategorized

 

หลอดไฟฟ้าหลอดไส้นี้ที่กล่าวไว้ไม่ให้ลืม

หลอดไส้นี้มีใช้กันนั้นยาวนาน
เวลาผ่านนานมาว่าไฉน
เกินห้ารอบชอบกันนั่นกระไร
ครานั้นไซร้ใคร่ปลื้มลืมไม่ลง

เดินสายง่ายใส่หลอดไปไฟสว่าง
เป็นแบบอย่างต่างอยากได้ใคร่ประสงค์
บ้านละหนึ่งสองบ้างอย่างเจาะจง
เพียงประสงค์ตรงสว่างต่างแสงเทียน

ความสุขใจกระไรในครั้งนั้น
ค่าไฟนั่นน้อยไซร้ไม่ปวดเศียร
ดับบางครั้งสว่างหายใช้แสงเทียน
ครั้นไม่เรียนเปลี่ยนไปใช้แสงจันทร์

ครั้นต่อมาว่ากันอันหลอดยาว
ต่างได้กล่าวเล่าขานไว้คล้ายเย้ยหยัน
หลอดใหม่นี้ดีไซร้ใคร่บอกกัน
อันหลอดนั้นนั่นสิ่งใดรู้ไหมเธอ

หลอดนีออนสอนกันนั้นน่ะผิด
ฉันเคยคิดติดใจไว้เสมอ
ฟลูออเรสเซนซ์คำนี้ที่บอกเกลอ
หากต้องเก้อเผลอพูดไปหาใครฟัง

หลอดวาวแสงแต่งความตามที่รู้
ทำอย่างครูผู้สอนศิษย์คิดสมหวัง
ลงสุดท้ายได้อย่างไรหาใครฟัง
ฉันเพียงหวังดั่งนี้ที่ครรลอง

หลอดวาวแสงแย่งผู้ใช้มาได้บ้าง
หากติดตั้งยังยากไปไม่สนอง
ราคาสูงจูงใจยากหากอยากลอง
เข้าทำนองมองเพื่อนบ้านสะท้านใจ

ทุกวันนี้มีหลอดใดใหม่ยิ่งกว่า
นัยเข้าท่าว่าหลอดนี้ดีเหลือหลาย
ประหยัดไฟใคร่มากจริงสิ่งท้าทาย
เปรียบหลอดไส้ไม่ร้อนเหมือนก่อนมา

อนิจจาทำท่าทีดียิ่งนัก
ใคร่ประจักษ์อยากได้ใคร่เสาะหา
ตกใจจังยังไตร่ตรองมองราคา
หลอดนี้นะว่าแพงจังฉันนั่งงง

พบกันได้ในครึ่งทางอย่างพอเพียง
ไม่ขอเกี่ยงเสี่ยงบ้างต่างประสงค์
ส่วนไหนดีมีไว้ใคร่ดำรง
ขอเจาะจงตรงสิ่งนี้ที่พอควร

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2

Sep 15, 2010 by     Comments Off on รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2    Posted under: Poems, Uncategorized

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 2

รังสีนี้ที่ผ่านอันเนื้อเยื่อ
ช่างเหลือเชื่อเหนือสิ่งนี้มีบ้างไหม
หากทว่า หาได้ผ่านนั่นอะไร
กระดูกไซร้ใคร่เห็นกันนั้นยาวนาน

มองดูไปใจฉันนั้นใคร่ปลง
บอกตามตรงปลงใจในสังขาร
กระดูกนี้มีเหลือไซร้ไม่สราญ
คราไปงานอันงานใดใคร่รู้ดี

ถือโฉลกโชคชะตาว่ากันไป
ถืออย่างไรใคร่ทายทักรักศักดิ์ศรี
ประพฤติตนสนใจในความดี
ความพอดีมีกันอันพอเพียง

เราทุกคนจนหรือมีอยู่ดีได้
เพียงแต่ใจใคร่ต้องฟังยังน้ำเสียง
ใคร่เตือนกันสนั่นไปให้พอเพียง
อย่าเอาเยี่ยงเพียงว่าข้าฯ ต้องรวย

สมบัติของรังสีเอกซ์มีดังนี้
1. รังสีเอกซ์เป็นรังสีอันตรายชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ทางหนึ่ง
2. รังสีเอกซ์สามารถผ่านสสารชนิดหนึ่ง ๆ
อย่างไรก็ตาม ของแข็ง เช่น ตะกั่วและกระดูกจะดูดกลืนรังสีเอกซ์
3. รังสีเอกซ์มีผลต่อฟิล์มถ่ายภาพแผ่นหนึ่ง ๆ
4. รังสีเอกซ์ทำให้แก๊สแตกตัวเป็นไอออนและนำไฟฟ้าได้
5. รังสีเอกซ์จะเบี่ยงเบนทั้งในสนามแม่เหล็กสนามหนึ่งและสนามไฟฟ้าอีกสนามหนึ่ง
6. รังสีเอกซ์สามารถหักเหได้
ดังนั้น รังสีเอกซ์จึงเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง
ทั้งนี้รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีค่าความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในหมื่นล้านของเมตรดังกล่าวแล้วนั้น
อนึ่ง เรานำรังสีเอกซ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ดังนี้
1. ทางการแพทย์ใช้ในกระบวนการฉายรังสีเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคบางชนิด
นอกจากนี้ รังสีเอกซ์ยังกำจัดเซลล์มะเร็งเซลล์หนึ่ง ๆ ได้ด้วย
2. ทางอุตสาหกรรมใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพงานของการหล่อและการหลอมโลหะ หากทว่าต้องการความประณีตเป็นพิเศษ
3. ทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถใช้สมบัติของรังสีเอกซ์เพื่อที่จะศึกษาการจัดระเบียบของอะตอมในสสารชนิดหนึ่ง ๆ ได้

ความจริงประการหนึ่งที่เราได้รับจากการเรียนรู้รังสีเอกซ์รังสีนี้เป็นดังนี้
กล่าวคือ สิ่งใดที่ให้คุณสิ่งนั้นก็มักจะให้โทษด้วยเสมอ
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาทฉะนี้

ด้วยความปรารถนาดี
รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com