Browsing"Uncategorized"

ฟิสิกส์ยากหรือไม่

Aug 24, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์ยากหรือไม่    Posted under: Uncategorized

ฟิสิกส์ไซร้ใครก็รับนับว่ายาก
สุดลำบากหากรับรู้สู่เนื้อหา
ถึงอย่างไรใคร่ขอวอนส่งกลอนมา
เพียงเพื่อว่าถ้ารู้นิดคิดใคร่ยล

จะเริ่มร้อยค่อยเรียบเรียงเยี่ยงดั่งกลอน
หวังเพียงวอนสอนไว้ไม่สับสน
ขอเพียงได้ใคร่ศึกษาหาวกวน
เพียรฝึกตนหมั่นค้นหาวิชาชาญ

มวลและน้ำหนักตอนที่ 1

Aug 23, 2010 by     Comments Off on มวลและน้ำหนักตอนที่ 1    Posted under: Uncategorized

มวล (Mass) และน้ำหนัก (Weight) นั้นเมื่อดูอย่างผิวเผินและตามความคิดของคนทั่วไปที่รวมทั้งผู้ที่ศึกษาและสอนฟิสิกส์ด้วยต้องคิดว่า เป็นชื่อเรื่องที่ไม่น่าสนใจเลย อย่างไรก็ตาม มักมีข้อผิดพลาดและเข้าใจกันอย่างผิด ๆ ค่อนข้างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เขียนจึงอยากทิ้งเป็นประเด็นไว้ให้คิดกันสักระยะหนึ่งก่อน ต่อจากนั้น ผู้เขียนจะรอฟังความคิดเห็นแล้วจึงมาชี้แจงประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจนต่อไปเมื่อมีผู้อ่านสนใจ

สำหรับประเด็นที่จะทิ้งท้ายไว้ ณ ตอนนี้ คือ ผู้เขียนได้ยินเสียงเชิญชวนให้เซื้อผลไม้ดังนี้ “เงาะ 4 โลร้อย” ผู้อ่านทั้งหลายจะพิจารณาประเด็นดังกล่าวนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่ผิด

ทั้งนี้ต้องไม่คิดว่า ถูกต้องและเข้าใจดีแล้วอย่างที่ทุกคนคงไม่เคยสงสัยเลยแม้แต่นิดหนึ่ง

ติดต่อกันมาบ้างเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี

ฟิสิกส์กับตัวเรา

Aug 22, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์กับตัวเรา    Posted under: Uncategorized

ฟิสิกส์นี้ที่รับใช้อยู่ใกล้เรา
เปรียบเหมือนเงาเฝ้าตามอยู่รู้บ้างไหม
ไฟฟ้านั้นนั่นหรือคืออะไร
สิ่งนี้ไงเราไซร้ต่างใช้กัน
แสงแดดส่องต้องบอกว่าน่าสนใจ
แสงนั้นไซร้ใคร่สว่างต่างสุขสันต์
ความร้อนนี้ที่รับมาคราทุกวัน
สุริยันทุกวันนี้ที่ส่งมา

sompongsej@yahoo.com

ฟิสิกส์ที่ถูกต้อง

Aug 22, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์ที่ถูกต้อง    Posted under: Uncategorized

ยินดีบริการสังคม โรงเรียนที่สนใจติดต่อที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร 02-218-3269 และอาจารย์สมพงษ์ ใจดีผู้เขียนหนังสือฟิสิกส์ที่อีเมล์ sompongsej@yahoo.com

ฟิสิกส์เป็นจริงเสมอไปหรือไม่

Aug 22, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์เป็นจริงเสมอไปหรือไม่    Posted under: Uncategorized

คนทั่วไปคิดว่า ฟิสิกส์เป็นความจริงเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอเสนอแนะความคิดว่า ฟิสิกส์เป็นความจริงภายใต้ความรู้ความสามารถเท่าที่ยอมรับกันในปัจจุบันและภายใต้ภาวะใดภาวะหนึ่งที่กำหนดขึ้นหาได้เป็นจริงเสมอไป

Welcome to WordPress

Aug 21, 2010 by     Comments Off on Welcome to WordPress    Posted under: Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!