Tagged with " poems,Nuclear Physics,X-rays"

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1

Sep 15, 2010 by     Comments Off on รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1    Posted under: Uncategorized

รังสีเอกซ์ชื่อนี้ที่ตั้งไว้เพราะไม่รู้ตอนที่ 1

อันชื่อนี้ที่ตั้งไว้กระไรนั่น
เดิมทีนั้นไม่รู้กันนั่นไฉน
เลยตั้งนามตามนี้นี่กระไร
สื่อเอาไว้ไม่รู้จริงสิ่งที่ควร

อันสืบเนื่องเรื่องใดใคร่สืบความ
หากติดตามความมาหากำสรวล
หรือไม่นั้นอ่านต่อไปไม่เรรวน
อยากใคร่ชวนหากวนใจใคร่ติดตาม

เน้นอีกทีรังสีเอกซ์เฉกเช่นนี้
ดูอีกทีอยู่ที่ใดอยากใคร่ถาม
แบบฉบับรับได้ไหมในเนื้อความ
โปรดติดตามหรือถามกันนั่นกระไร

ความยาวคลื่นฝืนใจหรือไม่นั่น
เพราะค่านั้นน้อยนักชักสงสัย
น้อยอย่างนี้ที่รู้กันนั่นประไร
ใคร่ใส่ใจได้ความรู้สู่ตนเอง

รังสีเอกซ์มีค่าของความยาวคลื่นแบบฉบับประมาณ 1 ในหมื่นล้านของเมตร
ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งต้นทางในธรรมชาติที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เรายังพบดาวรังสีเอกซ์ดวงหนึ่ง ๆ และเทห์ฟ้ารังสีเอกซ์เทห์หนึ่ง ๆ ด้วย
ทั้งนี้หลอดรังสีเอกซ์เป็นแหล่งต้นทางแหล่งหนึ่งที่เราค้นคว้ากัน
อนึ่ง หลอดรังสีเอกซ์นี้เป็นที่มาของการค้นพบโดยบังเอิญ
อีกทั้งชื่อที่ตั้งขึ้นก็เนื่องมาจากความไม่รู้นั่นเอง โดยที่รังสีเอกซ์(X-Rays) นี้สื่อความหมายถึงรังสีที่ไม่รู้ (Unknown Rays) ในตอนนั้น
อย่างไรก็ตาม เราก็ใช้ชื่อนี้มาโดยตลอด
อนึ่ง ผู้เขียนขอเสนอให้เรียกว่า รังสีเรินต์เกน (Röntgen Rays) น่าจะเหมาะสมดีกว่า
ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ คือ วิลเฮลม์ คอนราด เรินต์เกน (Wilhelm Konrad Röntgen)
ปัจจุบันนี้ทุกคนย่อมเคยได้ยินชื่อของรังสีเอกซ์
เพราะว่าในทางการแพทย์นั้นเราใช้การฉายรังสีเอกซ์ประกอบการวินิจฉัยโรคอย่างแพร่หลาย แต่มักเรียกกันอย่างผิด ๆ ว่า ฉายแสง
อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า รังสีเอกซ์เป็นรังสีที่มีอันตรายชนิดหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรใช้และรับรังสีเอกซ์ด้วยความระมัดระวัง

ด้วยความปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เรือนกระจก (Greenhouse)

Sep 13, 2010 by     Comments Off on เรือนกระจก (Greenhouse)    Posted under: Uncategorized

เรือนกระจกนกมองไปข้างในนั่น
สีเขียวนั้นพืชพันธุ์ไม้ใช่ไหมหนอ
บินโฉบลงมุ่งตรงไปไม่รีรอ
โอล่ะพ่อล่อให้ชนจนเจ็บกาย

เรือนกระจกยกอ้างนี้ถึงดีจริง
ยังมีสิ่งยิ่งร้ายกว่าน่าใจหาย
เรือนกระจกเผลอยกกันเร่งวันตาย
ส่งผลร้ายโลกกลายร้อนสะท้อนทรวง

คำว่า “เรื่อนกระจก” ที่เราใช้กันแทนคำว่า “Greenhouse” ในภาษาอังกฤษนั้นสื่อถึงผลดีที่มีการสะท้อนไปและมาของรังสีใต้แดงที่มีความร้อนในโรงเรือนกระจกโรงเรือนนั้นจึงมีผลดีของอุณหภูมิให้คงตัวได้
อย่างไรก็ตาม เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นมีผลเสียที่สะท้อนพลังงานความร้อนกลับมายังโลกมากยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น โลกของเราจึงร้อนขึ้น ๆ ดังที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป สิ่งนี้แหละที่มนุษย์โลกจะต้องช่วยกันแก้ไขและป้องกัน แน่นอนคนแก่วัยอาจารย์คงอยู่ไม่ถึงตอนนั้น แต่ก็อดที่จะเป็นห่วงรุ่นต่อ ๆ ไปไม่ได้ ทั้งนี้คนที่เรียนสูง ๆ นี่แหละต้องให้ความรู้แก่คนอื่น ๆ ด้วย

ปรารถนาดี

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

กระจกเงานูน

Sep 13, 2010 by     Comments Off on กระจกเงานูน    Posted under: Uncategorized

เธออยู่หลังฉันนั่งมองไม่ต้องเหลียว
มองทางเดียวไม่เหลียวไปในทางหลัง
ฉันเห็นเธอเหม่อลอยพลอยระวัง
เธออยู่หลังนั่งคันนั้นฉันเห็นเธอ

เธอมองมาราวกับว่ามองหาใคร
ฉันใช่ไหมใคร่รู้อยู่เสมอ
กระจกข้างอย่างบานนี้ที่เห็นเธอ
ไม่อยากเก้อเผลอดูอยู่ผู้เดียว

ผู้อ่านคนที่สนใจสาระทำนองนี้ควรศึกษาสมบัติการสะท้อนแสงของกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม ได้แก่ กระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาสาระที่สูงกว่าด้วยจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นจากหนังสือฟิสิกส์ทั่วไป
อ้อ อย่าลืมสนใจหนังสือฟิสิกส์ของผู้เขียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ผู้เขียนรับรองว่า สาระถูกต้องที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน
กรุณาส่งความเห็นกลับมาบ้าง
ปรารถนาดีต่อทุกคน

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เสียงทุ้มเสียงแหลม

Sep 11, 2010 by     1 Comment     Posted under: Uncategorized

เสียงสูงต่ำย้ำถึงซึ่งความถี่
เสียงแหลมนี้ที่ขอย้ำความถี่สูง
ความถี่ต่ำนำใจใฝ่จรุง
ไม่สะดุ้งเหมือนสูงนั่นหวั่นแทบวาย

เสียงทุ้มทุ้มนุ่มนวลชวนน่าฟัง
เปรียบเหมือนดังเสียงเบสนั้นนั่นสหาย
เสียงทุ้มนี้ความถี่ต่ำแสนฉ่ำใจ
อย่างนี้ไซร้ใครแวดเสียงเยื่ยงช้างพัง

อนึ่ง ควรมีความรู้เพิ่มเติมดังนี้
1. คลื่นเสียงได้ยิน (Audible sound wave) มีความถี่อยู่ในช่วง 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์
2. คลื่นใต้เสียง (Infrasonic wave) มีความถี่ต่ำกว่าของคลื่นเสียงได้ยิน
3. คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic wave) มีความถี่สูงกว่าของคลื่นเสียงได้ยิน

สำหรับผู้อ่านคนที่ต้องการศึกษารายละเอียดมากกว่านี้กรุณาดูที่หนังสือฟิสิกส์ของผู้เขียนดังนี้
1. ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2
2. หนังสือชุดฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัย

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

ฉายรังสี (รังสีเอกซ์)

Sep 10, 2010 by     Comments Off on ฉายรังสี (รังสีเอกซ์)    Posted under: Uncategorized

ฉายรังสีมีทั่วไปใครย่อมรู้
เจ้าโฉมตรูรู้อย่างกระจ่างไหม
รู้ความจริงสิ่งนี้นี่กระไร
อยากบอกไว้ใช่ฉายแสงแย้งประณาม

ฉายรังสีที่ว่านี้รังสีเอกซ์
เหมือนหลอกเด็กเฉกนี้ไซร้ใคร่เหยียดหยาม
ใครกันนี้ที่บอกไว้ไม่ได้ความ
ควรรู้ตามความจริงนี้รังสีเอกซ์

อนึ่ง รังสีเอกซ์รังสีชนิดหนึ่งที่เรากล่าวถึงนี้มีค่ายังผลชีวภาพสัมพัทธ์ (Relative biological effectiveness “RBE”) เท่ากับ 1 เช่นเดียวกับของรังสีแกมมาอีกรังสีหนึ่ง
อนึ่ง นักเรียน ครู และอาจารย์ควรรู้ความหมายของ RBE ประการหนึ่งและควรศึกษาค่าดังกล่าวของรังสีชนิดอื่น ๆ ด้วย
สาระดังกล่าวมีอยู่ในฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 4 ของผู้เขียน

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เวกเตอร์สุทธิอันหนึ่ง

Sep 9, 2010 by     Comments Off on เวกเตอร์สุทธิอันหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

ฝนเทมาพาใจให้ไหวหวั่น
กายหนาวสั่นปั่นป่วนชวนฉงน
ลมพัดด้วยช่วยกระหน่ำช้ำสุดทน
จิตหมองหม่นทนสู้อยู่เดียวดาย

แนวฝนเฉียงเอียงมาสู่หาฉัน
แนวเอียงนั้นแนวลัพธ์กับความหมาย
กางร่มชูสู่แนวใดคล้ายท้าทาย
สู่จุดหมายให้มั่นคงตรงแนวรวม

อนึ่ง ขอให้ผู้อ่านโดยเฉพาะนักเรียน ครู และอาจารย์ได้พิจารณาว่า สาระนี้สื่อถึงเวกเตอร์สุทธิอันหนึ่งอย่างไร
อย่างไรก็ตาม ตามปกติเรามักทำไปโดยสามัญสำนึกทั้ง ๆ ที่ไม่ได้คิดว่า การกระทำดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับวิชาการทางฟิสิกส์เป็นอย่างดียิ่ง

รศ. สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com