Tagged with " poems,Nuclear Physics,X-rays"

กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง

Sep 4, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตันข้อ 2 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎข้อสองพ้องนี้ต้องมีแรง
คล้ายกับแย้งแฝงไว้ให้คิดเสริม
วัตถุนี้เคลื่อนที่จากที่เดิม
สิ่งที่เพิ่มเติมตามความเร่งมา

ความเร่งนี้มีทิศทางอย่างแรงนั้น
เมื่อคูณกันกับมวลชวนสรรหา
เหตุผลนี้ที่รู้กันอันที่มา
แรงนี่หวาข้าฯบอกน้องข้อสองไง

อนึ่ง ผู้อ่านที่เพิ่งอ่านบทกลอนของตอนนี้ควรที่จะอ่านตอนก่อน ๆ ที่สอดคล้องกันด้วย นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนนั้นควรอ่านสาระทางฟิสิกส์ที่กล่าวประกอบกันนั้นด้วยเช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดี

รศ. สมพงษ์ ใจดี

กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง

Sep 3, 2010 by     Comments Off on กลอนกฎของนิวตัน ข้อ 1 กฎหนึ่ง    Posted under: Mechanics, Uncategorized

กฎสำคัญกฎนิวตันฉันกล่าวถึง
เป็นกฎหนึ่งพึงกล่าวตามสามนื้อหา
ข้อหนึ่งไซร้ไร้แรงนอกบอกกันมา
ให้รู้ว่าวัตถุนั้นบรรลุคง

ถ้าวัตถุอยู่นิ่งคงนิ่งอยู่
สภาพรู้อยู่ยงตรงประสงค์
ถ้าเคลื่อนไปก็เลื่อนไซร้ในเส้นตรง
ความเร็วคงดำรงไว้ได้เหมือนเดิม

รศ. สมพงษ์ ใจดี
ขอให้นักเรียนได้พยายามศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงใจ ถึงแม้ว่า ยอมรับกันว่า ฟิสิกส์นั้นยาก แต่ก็ต้องไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอน
ติดต่ออาจารย์ได้เสมอทั้งทางเว็บไซต์นี้และที่ทางอีเมล์ดังนี้

sompongsej@yahoo.com

ความเร็ว (Velocity)

Sep 2, 2010 by     Comments Off on ความเร็ว (Velocity)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เรานิยามความเร็วไซร้ไว้แน่ชัด
การกระจัดต่อเวลาอย่าสับสน
ความเร็วเน้นเป็นเวกเตอร์เผลอวกวน
ยากจะพ้นความฉงนจนงมงาย

ใคร่ขอย้ำคำนิยามตามที่กล่าว
ใคร่บอกเล่าเท่าที่เน้นเป็นความหมาย
เมื่อจำไว้ให้แน่แก่ใจกาย
รับรองได้ต้องเข้าใจไม่มีลืม

อนึ่ง ความเร็ว คือ อัตราส่วนระหว่างการกระจัดและช่วงเวลา โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

รศ. สมพงษ์ ใจดี

อัตราเร็ว (Speed)

Sep 1, 2010 by     Comments Off on อัตราเร็ว (Speed)    Posted under: Mechanics, Uncategorized

วัตถุใดเคลื่อนที่ไปในเวลา
สิ่งตามมาระยะทางห่างแค่ไหน
อัตราเร็วนั่นนะว่ากันไป
ความหมายใดใคร่กล่าวเสริมเติมให้ยล

ขอบอกกล่าวเล่านี่หรือคืออัตรา
เป็นดังว่าต่อเวลาอย่าสับสน
ระยะทางต่อเวลาอย่าวกวน
จำใส่ตนจำให้ชัดอัตราเร็ว

อนึ่ง อัตราเร็วคืออัตราส่วนของระยะทางกับช่วงเวลา โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที
ทั้งนี้อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง

อาจารย์สมพงษ์ ใจดี

ฟิสิกส์แบบฉบับ (Classical Physics)

Aug 30, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์แบบฉบับ (Classical Physics)    Posted under: Uncategorized

แบบฉบับยอมรับกันสามัญคิด
สิ่งใกล้ติดชิดกายหายสงสัย
ผลไม้หลุดขั้วนั้นนั่นประไร
เลยรู้ได้ไร้เคลือบแคลงใช่แรงลวง

แบบฉบับยอมรับกันมานานนัก
ต่างตระหนักประจักษ์ใจอย่างใหญ่หลวง
เชื่อสนิทติดใจใครทั้งปวง
หาได้ห่วงแม้ล่วงมาครายาวนาน

สมพงษ์ ใจดี

ปริมาณหัวใจ

Aug 27, 2010 by     Comments Off on ปริมาณหัวใจ    Posted under: Uncategorized

ปริมาณขานเป็นเช่นหัวใจ
ใคร่บอกไว้ให้ได้รู้สู่ศึกษา
ระยะทางอย่างมวลนี้ที่เวลา
สามอย่างนะว่ากันไว้ครั้นได้เจอ

ใคร่เสริมต่อขอบอกไว้ให้รู้กัน
ตัวหนึ่งนั้นกระแสไฟใช้เสมอ
อุณหภูมิความร้อนวอนต่อเธอ
โลกนะเออร้อนมากนี้เป็นที่เรา