Tagged with " poems,Nuclear Physics,X-rays"

ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

Aug 25, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์    Posted under: Uncategorized

ฟิสิกส์ไซร้ใครสนใจใฝ่เรียนรู้
หมั่นฝึกดูจนรู้แจ้งแห่งเนื้อหา
ไม่ทันไรเริ่มชอบได้ในวิชา
จึงรู้ว่าข้าฯ ไซร้ไม่เป็นรอง

ฐานฟิสิกส์นึกคิดคณิตศาสตร์
ชาญฉลาดปราดเปรื่องเรื่องสมอง
คณิตฯ ไซร้รู้ให้ลึกนึกไตร่ตรอง
อย่างนี้ต้องสอดคล้องซีฟิสิกส์ไง

ฟิสิกส์ยากหรือไม่

Aug 24, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์ยากหรือไม่    Posted under: Uncategorized

ฟิสิกส์ไซร้ใครก็รับนับว่ายาก
สุดลำบากหากรับรู้สู่เนื้อหา
ถึงอย่างไรใคร่ขอวอนส่งกลอนมา
เพียงเพื่อว่าถ้ารู้นิดคิดใคร่ยล

จะเริ่มร้อยค่อยเรียบเรียงเยี่ยงดั่งกลอน
หวังเพียงวอนสอนไว้ไม่สับสน
ขอเพียงได้ใคร่ศึกษาหาวกวน
เพียรฝึกตนหมั่นค้นหาวิชาชาญ

ฟิสิกส์กับตัวเรา

Aug 22, 2010 by     Comments Off on ฟิสิกส์กับตัวเรา    Posted under: Uncategorized

ฟิสิกส์นี้ที่รับใช้อยู่ใกล้เรา
เปรียบเหมือนเงาเฝ้าตามอยู่รู้บ้างไหม
ไฟฟ้านั้นนั่นหรือคืออะไร
สิ่งนี้ไงเราไซร้ต่างใช้กัน
แสงแดดส่องต้องบอกว่าน่าสนใจ
แสงนั้นไซร้ใคร่สว่างต่างสุขสันต์
ความร้อนนี้ที่รับมาคราทุกวัน
สุริยันทุกวันนี้ที่ส่งมา

sompongsej@yahoo.com