Tagged with " Solutions"

เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุป

Sep 29, 2010 by     Comments Off on เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุป    Posted under: Mechanics, Uncategorized

เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุป

เมื่อผู้เขียนจำเป็นจะต้องเว้นระยะไปบ้างดังที่แจ้งรายละเอียดในหน้าบริการสังคมของผู้เขียนแล้วนั้น
ผู้อ่านบางคนขอให้เฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันที่เพิ่งจะลงเผยแพร่ไป
ทั้ง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการความคิดเห็นตอบกลับจากผู้อ่าน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความจำเป็นอย่างอื่นที่ต้องรีบทำให้เสร็จโดยเร็ว
ผู้เขียนจึงถือโอกาสเฉลยการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงความดันโดยสรุปไว้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้อ่านคนหนึ่ง ๆ ดังนี้

พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทุกคนวิเคราะห์และออกความเห็นกลับมามีดังนี้

ก. คนไทยโบราณกล่าวว่า “เด็ก ๆ ที่มีวาสนาและแข็งแรงคนหนึ่ง ๆ มีเท้าทั้ง 2 ข้างโตและฝ่าเท้าเต็ม”
เฉลย เหมาะสมตามหลักของความดันที่มีพื้นที่ของฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้างมาก
ดังนั้น ความดันจึงมีค่าน้อย

ข. ตอนที่เราจะนอนนั้นถ้านอนหงายโดยมือทั้ง 2 ข้างประสานกันและวางทับบนหน้าอกของตัวเองผีจะอำ ดังนั้น คนใดคนหนึ่งจึงไม่ควรนอนในลักษณะดังกล่าว
เฉลย อันที่จิงแล้วเมื่อมือทั้ง 2 ข้างที่ประสานกันขณะที่เรานอนหลับนั้นแรงเนื่องจากน้ำหนักของมือที่ประสานกันไว้นั้นจะกดลงบนหน้าอกของเราเอง
ดังนั้น เราจึงรู้สึกอึดอัดดังที่เรียกว่า “อาการผีอำฉะนี้”

ค. คนจีนในสมัยโบราณเชื่อว่า “คนที่มีบุญวาสนามีเท้าเล็ก ๆ”
ดังนั้น ครอบครัวใดที่มีลูกผู้หญิง (ที่คนจีนชอบน้อยกว่าลูกผู้ชาย) จึงต้องมัดเท้าทั้ง 2 ข้างไว้เพื่อควบคุมการโตเท่าที่จะเป็นไปได้
เฉลย ไม่สอดคล้องกับหลักของความดัน
ทั้งนี้เมื่ออายุมากขึ้น ๆ ก็จะมีผลต่อการทรงตัว

ง. หญิงสาวส่วนมากนิยมใช้รองเท้าซ่นสูง (มาก ๆ ) ตามความสามารถการเดินของตัวเองและตามสมัยนิยมนัยว่าทำให้ดูงามสง่า
เฉลย ผิดตามหลักของความดันอย่างมาก
ดังนั้น จึงทรงตัวไม่ดีและเดินค่อนข้างลำบากโดยอาจจะทำให้เท้าพลิกได้ง่าย
อีกทั้งอาจจะมีผลเสียต่อโครงสร้างของกระดูกสันหลังด้วย
อย่างไรก็ตาม นัยว่าเป็นการบริหารหน้าท้องได้บ้างและดูสง่างาม

ผู้เขียนขออภัยอย่างยิ่งที่ต้องขอเฉลยแต่เพียงย่นย่อโดยสรุปเท่านี้
กรุณาติดต่อกับผู้เขียนทางอีเมลจะเป็นพระคุณยิ่ง

ปรารถนาดีเสมอ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

Sep 26, 2010 by     Comments Off on เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

 

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 2

13. ทั้งเวกเตอร์จริงอันหนึ่ง (A real vector) และเวกเตอร์สมือนอันหนึ่ง (A virtual vector) ต่างก็มีความยาวของเส้นทึบเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันหนึ่ง ๆ โดยที่มีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น ๆ เช่นเดียวกัน
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์จริงอันหนึ่งมีความยาวของเส้นทึบเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันนี้โดยมีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น
ส่วนเวกเตอร์สมือนอันหนึ่งมีความยาวของเส้นประเส้นหนึ่งแทนขนาดของเวกเตอร์อันนี้โดยมีหัวลูกศรกำกับแทนทิศทางของเวกเตอร์อันนั้น

14. ปริมาณตัวหนึ่ง ๆ ต่อไปนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ทุกตัว
การกระจัด ความเร็ว ความดัน โมเมนต์ กำลัง ทอร์ก โมเมนตัม กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความนำไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า
เฉลย ผิด
เหตุผล ปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่ง ๆ ของปริมาณเหล่านี้มีดังนี้
การกระจัด ความเร็ว ทอร์ก และโมเมนตัม ส่วนปริมาณตัวอื่น ๆ เป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ

15. โมเมนต์ของแรงแรงหนึ่ง (A moment of a force) รอบจุดหมุนจุดหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ผลคูณของแรงแรงนั้นกับระยะทางในแนวฉากแนวหนึ่งจากจุดหมุนจุดนั้นถึงแนวของแรงแรงดังกล่าวผลคูณหนึ่ง
เฉลย ผิด
เหตุผล ความหมายที่ถูกต้องเป็นดังนี้
ผลคูณของขนาดแรงแรงหนึ่งกับระยะทางในแนวฉากแนวหนึ่งจากจุดหมุนจุดหนึ่งถึงแนวของแรงแรงดังกล่าวผลคูณหนึ่ง

16. โมเมนต์ของแรงหนึ่งรอบจุดหมุนจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ้างอิงจุดหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดทอร์กของแรงแรงนั้นรอบจุดอ้างอิงจุดเดียวกันดังกล่าว
เฉลย ผิด
เหตุผล สัมพันธ์กัน (ผู้อ่านคนใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้จากหนังสือฟิกส์ของผู้เขียน)
17. ผลไม้ผลหนึ่งที่หลุดจากกิ่งลงสู่พื้นดิน ณ ที่หนึ่งเป็นไปตามหลักที่เกี่ยวกับการดึงดูดที่โลกมีต่อผลไม้ผลนั้นแต่ประการเดียว โดยที่ไม่มีการดึงดูดร่วมต่อกันเลย
เฉลย ผิด
เหตุผล โลกและผลไม้ผลนั้นมีการดึงดูดร่วมต่อกันและกัน

18. ดวงจันทร์ (The moon) โคจรรอบโลก (The earth) ครบรอบด้วยความเร่งสู่ศูนย์กลางคงตัว
เฉลย ผิด
เหตุผล ความเร่งสู่ศูนย์กลางเปลี่ยนทิศทางตามตำแหน่งหนึ่ง ๆ ในวงโคจรวงนั้น

19. ทองคำแท่งหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดบนผิวโลก เช่น ที่เส้นศูนย์สูตรและที่ขั้วโลกทั้ง 2 ขั้วแรงโน้มถ่วงแรงหนึ่ง ๆ ของโลก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งดังกล่าวที่สื่อถึงน้ำหนักของทองคำแท่งนี้มีขนาดคงตัวที่มีหน่วยเป็นนิวตันเสมอ
เฉลย ผิด
เหตุผล ¬ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสาระดังกล่าวสาระนั้นเป็นดังนี้
ขนาดความเร่งสู่ศูนย์กลางโลก ณ เส้นศูนย์สูตรประมาณ 0.034 เมตรต่อ (วินาที)2 แต่เป็นศูนย์ที่ขั้วโลกทั้ง 2 ขั้ว (ผู้อ่านคนใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้จากหนังสือฟิกส์ของผู้เขียน)

20. นักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนหนึ่งชกหน้านักเรียนอีกคนหนึ่งของอีกโรงเรียนหนึ่งนั้นเราไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตันหรือไม่ได้แต่ประการใด
เฉลย ผิด
เหตุผล เราพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 ของนิวตันได้ ณ ขณะนั้นแล้ว

ขอให้ทุกคนพิจารณาสาระดังกล่าวสาระนี้อย่างถ่องแท้

อนึ่ง ผู้อ่านคนที่สอบถามเกี่ยวกับหนังสือ “สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาสตร์” ของผู้เขียนนั้น
ขอตอบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เสนอต่อสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ว่าจะดำเนินจัดพิมพ์หรือไม่
ทั้งนี้ผู้เขียนไม่มีอำนาจในการต่อรองแต่ประการใด
นอกจากนี้ ในบางกรณีผู้เขียนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากทางสำนักพิมพ์ฯ บ้าง
โดยที่ผู้เขียนต้องการให้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่ถูกต้องต่อการเรียนการสอนของประเทศเท่าที่ความสามารถของผู้เขียนพึงมีจากประสบการณ์ของการเรียนการสอนที่ยาวนาน

อนึ่ง ผู้เขียนมีเจตนาที่ดีต่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ขบวนการดังกล่าวตั้งแต่แบบเรียน การเรียนการสอน และการจัดการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องยังมีปัญหาทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลจัดการการเรียนการสอนฟิสิกส์ทางโทรทัศน์ด้วยเจตนาที่ดี แต่กำลังกลายเป็นดาบสองคมเล่มหนึ่งที่มีส่วนซ้ำเติมข้อผิดพลาดให้แก่ผู้รับรู้ทั้งประเทศโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความกังวลในความบกพร่องที่ต่างก็ไม่รู้เหล่านี้
โดยที่เรามีการเรียนการสอนเพื่อการสอบเท่านั้นหาใช่เป็นการเรียนเพื่อรู้อย่างถูกต้องไม่
อีกทั้งยังไม่ใช่เป็นการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางดังที่พูดและต้องการกัน
ในบางกรณีก็เป็นธุรกิจจนเกินงาม
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนใคร่ขอร้องดังนี้
ผู้ใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้ใดก็ตามที่หวังดีต่อการศึกษาของชาติ และผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการได้โปรดพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้เขียนที่ผ่านการเรียนการสอนมาเกือบจะ 50 ปีด้วยเถิด

ปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
http://genphysics.wordpress.com/

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

Sep 23, 2010 by     Comments Off on เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

1. เวกเตอร์อันหนึ่งคงตัวเมื่อขนาดหรือทิศทางของเวกเตอร์อันนี้คงตัว
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์อันหนึ่งคงตัวเมื่อทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้คงตัว

2. เวกเตอร์อันหนึ่งเปลี่ยนเมื่อทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้เปลี่ยนเท่านั้น
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์อันหนึ่งเปลี่ยนเมื่อขนาดเปลี่ยน หรือทิศทางเปลี่ยน หรือทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้เปลี่ยน

3. ทั้งอนุภาคตัวหนึ่งและคลื่นคลื่นหนึ่งต่างมีมวลเป็นสมบัติประการหนึ่งของตัวเอง
เฉลย ผิด
เหตุผล อนุภาคตัวหนึ่ง ๆ มีมวล ส่วนคลื่นคลื่นหนึ่ง ๆ ไม่มีมวล

4. มวลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ตามที่นิยมกันอย่างถูกต้องเป็นดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในมวลของวัตถุก้อนนั้น
เฉลย ผิด
เหตุผล มวลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ตามที่นิยมกันอย่างถูกต้องเป็นดังนี้
ก. มวลอิเนอร์เชีย (Inertial mass)
ข. มวลโน้มถ่วง (Gravitation mass)

5. คนไข้คนหนึ่งขึ้นยืนบนตาชั่งเครื่องหนึ่งตามคำบอกของนางพยาบาลคนหนึ่ง
แล้วคนไข้คนนี้บอกกับนางพยาบาลคนนั้นว่า เขานั้นหนัก 65 กิโลกรัม
เฉลย ผิด
เหตุผล คนไข้คนนี้มีมวล (มวลโน้มถ่วง) เท่ากับ 65 กิโลกรัม

6. ระยะทางมีหน่วยพื้นฐานทางฟิสิกส์ในระบบหน่วยเอสไอ คือ กิโลเมตร
เฉลย ผิด
เหตุผล ระยะทางมีหน่วยพื้นฐานทางฟิสิกส์ในระบบหน่วยเอสไอ คือ เมตร (Meter)
7. เวกเตอร์ตำแหน่งอันหนึ่ง (A position vector) มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ เวกเตอร์อันใดอันหนึ่งที่กล่าวถึง
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์ตำแหน่งอันหนึ่ง คือ เวกเตอร์อันหนึ่งของตำแหน่ง 1 ตำแหน่งที่เทียบกับจุดจุดหนึ่ง เช่น จุดกำเนิด O จุดหนึ่งของระบบพิกัดฉาก (x, y, z) ระบบหนึ่ง

8. การกระจัด (Displacement) เป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางสั้นสุดระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์อันหนึ่งที่บอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่ง 2 ตำแหน่งของวัตถุก้อนหนึ่งหรืออนุภาคตัวหนึ่งโดยมีขนาด คือ ระยะทางสั้นสุดระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่งดังกล่าว
ส่วนระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง

9. เราสามารถพิจารณาว่า ปริมาณหนึ่งปริมาณใดเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่งหรือปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งโดยง่ายจากนิยามของปริมาณตัวนั้นแต่เพียงประการเดียว โดยที่เรานั้นไม่ต้องมีหลักการอื่น ๆ ใดประกอบด้วยเลย
เฉลย ผิด
เหตุผล เราต้องมีหลักอื่น ๆ อีกหลายประการด้วยกันดังนี้ เช่น การคูณหรือหารกันของปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ การคูณหรือหารปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งด้วยปริมาณสเกลาร์อีกตัวหนึ่ง และการคูณกันของปริมาณเวกเตอร์ 2 ตัว
อนึ่ง ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทุกคนที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองอย่างละเอียดและถ่องแท้
โดยสาระดังกล่าวสาระนี้เป็นสาระประการหนึ่งซึ่งผู้เขียนเป็นคนที่ริเริ่มพิจารณาไว้ ในการเรียนการสอนและผลงานเขียนของผู้เขียนเอง
นอกจากนี้ เมื่อถามนักเรียน ณ ที่โรงเรียนต่าง ๆ ก็ได้คำตอบที่ผิด ๆ ทั้งสิ้น

10. อัตราเร็วของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เฉลย ผิด
เหตุผล อัตราเร็วของอนุภาคตัวหนึ่ง คือ อัตราส่วนของระยะทาง (เป็นเมตร) ที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (เป็นวินาที) โดยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีในระบบเอสอระบบหนึ่ง
อนึ่ง ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งอาจจะนิยามอย่างอื่นที่ถูกต้องอีกก็ได้เช่นกัน

11. ป้ายวงกลมป้ายหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงตัวเลขที่สื่อถึงการเคลื่อนที่ของยวดยานใด ๆ ที่ผ่าน ณ สถานที่แห่งนั้นของหน่วยงานการจราจร เช่น 20 และ 30 เป็นการกำหนดความเร็วสูงสุดของยวดยานหนึ่ง ๆ ที่ผ่านบริเวณแห่งนั้นแล้วยังถูกต้องตามกฎการจราจร
เฉลย ผิด
เหตุผล ค่าดังกล่าวนั้นสื่อถึงอัตราเร็วสูงสุดของยวดยานหนึ่ง ๆ ที่ผ่านบริเวณแห่งนั้นแล้วยังถูกต้องตามกฎการจราจร

12. ความเร่งของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนกับช่วงเวลาที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่
โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที
เฉลย ผิด
เหตุผล ความเร่งของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วเพิ่มกับช่วงเวลาที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่
โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที
อนึ่ง ขอให้ผู้อ่านทุกคนสังเกตข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สื่อความหมายทางวิชาการที่ผิด ๆ ได้

สาระผิด ๆ ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ปรากฏในหนังสือฟิสิกส์และการเรียนการสอนของเราโดยที่ส่วนมากไม่รู้ว่าผิด
นอกจากนี้ เรายังขาดความสนใจในสิ่งที่ถูกต้องอีกด้วย
ผู้เขียนเป็นห่วงจริง ๆ

อนึ่ง ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือเล่มหนึ่งทำนองนี้ภายใต้ชื่อดังนี้
สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาตร์
อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในขั้นที่ดำเนินการกับทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า จะเห็นความสำคัญและเน้นถึงสาระวิชาที่ถูกต้องทางฟิสิกส์ร่วมกันกับผู้เขียนหรือไม่

ผู้เขียนต้องการข้อคิดเห็นจากผู้อ่านทุกคนอย่างยิ่ง โดยที่ผู้เขียนจะใช้ประเมินว่า เว็บไซต์ที่ผู้เขียนทำอยู่นี้มีประโยชน์โดยส่วนรวมหรือไม่
อีกทั้งผู้เขียนควรจะดำเนินต่อไป หรือไม่ ประการใด
หรือควรหาวิธีอื่น ๆ ที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมทางวิชาการที่ถูกต้อง
เนื่องจากว่า เป็นการเสียสละร่วมกันกับผู้ควบคุมเว็บไซต์นี้ที่ให้เนื้อที่นี้แก่ผู้เขียนโดยไม่ได้คิดค่าบริการแต่ประการใดด้วย
ย้ำอีกครั้ง คือ http://genphysics.wordpress.com/

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

เฉลยโดยสรุปในขั้นต้นโดยยังไม่ชี้แจงเหตุผลเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

Sep 20, 2010 by     Comments Off on เฉลยโดยสรุปในขั้นต้นโดยยังไม่ชี้แจงเหตุผลเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1    Posted under: Mechanics, Physics, Uncategorized

 

เฉลยโดยสรุปในขั้นต้นโดยยังไม่ชี้แจงเหตุผล
เรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

1. เวกเตอร์อันหนึ่งคงตัวเมื่อขนาดหรือทิศทางของเวกเตอร์อันนี้คงตัว
2. เวกเตอร์อันหนึ่งเปลี่ยนเมื่อทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้เปลี่ยนเท่านั้น
3. ทั้งอนุภาคตัวหนึ่งและคลื่นคลื่นหนึ่งต่างมีมวลเป็นสมบัติประการหนึ่งของตัวเอง
4. มวลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ตามที่นิยมกันอย่างถูกต้องเป็นดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในมวลของวัตถุก้อนนั้น
5. คนไข้คนหนึ่งขึ้นยืนบนตาชั่งเครื่องหนึ่งตามคำบอกของนางพยาบาลคนหนึ่ง
แล้วคนไข้คนนี้บอกกับนางพยาบาลคนนั้นว่า เขานั้นหนัก 65 กิโลกรัม
6. ระยะทางมีหน่วยพื้นฐานทางฟิสิกส์ในระบบหน่วยเอสไอ คือ กิโลเมตร
7. เวกเตอร์ตำแหน่งอันหนึ่ง (A position vector) มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ เวกเตอร์อันใดอันหนึ่งที่กล่าวถึง
8. การกระจัด (Displacement) เป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางสั้นสุดระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม
9. เราสามารถพิจารณาว่า ปริมาณหนึ่งปริมาณใดเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่งหรือปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งโดยง่ายจากนิยามของปริมาณตัวนั้นแต่เพียงประการเดียว โดยที่เรานั้นไม่ต้องมีหลักการอื่น ๆ ใดประกอบด้วยเลย
10. อัตราเร็วของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
11. ป้ายวงกลมป้ายหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงตัวเลขที่สื่อถึงการเคลื่อนที่ของยวดยานใด ๆ ที่ผ่าน ณ สถานที่แห่งนั้นของหน่วยงานการจราจร เช่น 20 และ 30 เป็นการกำหนดความเร็วสูงสุดของยวดยานหนึ่ง ๆ ที่ผ่านบริเวณแห่งนั้นแล้วยังถูกต้องตามกฎการจราจร
12. ความเร่งของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนกับช่วงเวลาที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่
โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที
เฉลย ผิดทุกข้อ
รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com