Tagged with " Thermal Energy"

พลังงานความร้อน

Dec 31, 2010 by     Comments Off on พลังงานความร้อน    Posted under: Physics, Poems, Uncategorized

พลังงานความร้อน

อันความร้อนก่อนนี้ที่กล่าวขาน
ปริมาณอย่างหนึ่งพึงกล่าวถึง
ความร้อนนะสะท้อนให้ใจคะนึง
ร้อนประหนึ่งถึงข้างในอยู่ในทรวง
หากเดี๋ยวนี้กล่าวอย่างเป็นทางการ
พลังงานกาลนี้ที่ใหญ่หลวง
แปรรูปไปหลายรูปอย่างต่างทั้งปวง
ไม่ต้องห่วงล่วงรู้ได้ในเนื้อความ
ร้อนหรือหนาวเท่าใดต้องใคร่รู้
ลองคิดดูรู้ด้วยกายเมื่อใครถาม
รู้จากใจได้ไหมใคร่ติดตาม
อีกนิยามอ่านดูรู้เร็วไว
อุณหภูมิบ่งชี้ที่ระดับ
สื่อเสร็จสรรพระดับนี้นี่ร้อนไหม
องศาหน่วยช่วยเน้นบอกเป็นนัย
ถึงสิ่งใดในระบบครบที่มา
มาตรวัดหรือคือเทอร์มอมิเตอร์ไง
สิ่งนี้ไซร้ไม่ยากหากศึกษา
สิ่งบ่งชี้เช่นนี้ที่รู้มา
ปรารถนาอ่านดูรู้แน่นอน
พลังงานหน่วยนั้นนั่นคือจูล
อาจจะคุ้นหรือไม่เพียงใคร่สอน
จะกล่าวเพิ่มเติมบอกนอกบทกลอน
เลี่ยงนิวรณ์ให้ได้ใคร่ติดตาม

พลังงานความร้อนเป็นปริมาณสเกลาร์ชนิดหนึ่งที่จะรับรู้ได้ในสองลักษณะดังนี้
1. ระดับของความร้อนดังที่เรียกว่า “อุณหภูมิของความร้อน”
โดยที่เราวัดด้วยมาตรวัดอุณหภูมิ คือ เทอร์มอมิเตอร์ชนิดหนึ่ง ๆ ดังนี้
เช่น องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน
2. ปริมาณความร้อนหรือพลังงานความร้อนที่มีหน่วย คือ จูลตามระบบเอสไอ
นอกจากนี้ เรายังนิยมบอกเป็นแคลอรีด้วย
ทั้งนี้ 1 แคลอรี คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมวล 1 กรัมที่อุณหภูมิ 14.5 องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
อนึ่ง พลังงานความร้อนเป็นแคลอรีและจูลสัมพันธ์กันดังนี้
กล่าวคือ 1 แคลอรีเท่ากับ 4.186 จูลหรือประมาณ 4.2 จูล
และ 1 จูลประมาณ 0.2389 แคลอรี
นอกจากนี้ ในระดับที่สูงขึ้นเราจะรับรู้อีกหน่วยหนึ่งดังนี้
กล่าวคือ หน่วยความร้อนบริติช
ทั้งนี้ 1 หน่วยความร้อนบริติชเท่ากับ 1,055 จูลหรือเท่ากับ 252.0 แคลอรี

แหล่งพลังงานความร้อนในธรรมชาติที่ต่างรู้จักและคุ้นเคยมีหลายอย่างดังนี้
เช่น
1. ถ่านไม้และถ่านที่ให้ความร้อนชนิดอื่น ๆ
2. แก๊สหุงต้มที่ต่างใช้กันในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย
3. ถ่านหินที่เราอาจจะใช้ในทางตรงและทางอ้อม
4. พลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟ้า
5. พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
6. พลังงานความร้อนในโลก
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเรามักอาจจะมองข้ามแหล่งพลังงานความร้อนในธรรมชาติแหล่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อโลก คือ ดวงอาทิตย์
ทั้งนี้ถ้าปราศจากดวงอาทิตย์โลกจะต้องถึงกาลอวสานในที่สุด
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
31 ธันวาคม 2553

สาว ๆ กับความหนาว

Nov 16, 2010 by     Comments Off on สาว ๆ กับความหนาว    Posted under: Physics, Uncategorized

สาว ๆ กับความหนาว
จากชื่อเรื่องนี้อาจจะค้านต่อความรู้สึกของคนทั่วไปบ้างดังนี้
ทั้งนี้สาวๆ น่าจะต้องการความอบอุ่นจากชายหนุ่มมากกว่า
จริงไหมเอ่ย
อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่หนุ่มสาวได้รับข่าวสารจากทางสื่อว่า “ความหนาวเย็นกำลังจะมาเยือน” ทั้งหนุ่มและสาวต่างก็เริ่มตระเตรียมตัว (ลางานหรือหนีงาน) และเตรียมใจเพื่อผจญกับความหนาวเย็นด้วยจิตใจที่เป็นสุขและอารมณ์ที่เบิกบานพร้อม ๆ กับดอกไม้บานตอนฤดูหนาวนั้นแล
ผู้อ่านหลายคนคงนึกอยู่ในใจหรือพูดออกมาดัง ๆ ว่า
“ผู้เขียนวัยชราคนนี้คงจะอิจฉากระมัง”
ผู้เขียนก็ไม่อยากปฏิเสธให้เสียอารมณ์
ตรงกันข้าม อยากบอกให้รับรู้ทั่วกันดังนี้
ฤดูหนาวดังที่เรียกกันนั้น คือ “ฤดูร้อนน้อย”
ความหนาว ก็คือ “ความร้อนน้อย”
นี่เป็นความจริงที่ผู้เขียนอยากบอกแก่ทุกคนด้วยความจริงใจเป็นที่ตั้ง
ผู้เขียนไม่มีเจตนาที่จะทำให้ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งอารมณ์เสีย
ขอได้โปรดติดตามสาระของความร้อนและความหนาวนี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อย
แล้วผู้อ่านจะเข้าใจถึงความปรารถนาดีของผู้เขียน

ทางฟิสิกส์นั้นเรามี “วิชาความร้อน” โดยที่ไม่มี “วิชาความเย็น”
ชักพอจะเริ่มเข้าใจนิด ๆ แล้วใช่ไหมเอ่ย
ทั้งนี้ความร้อนเป็นปริมาณชนิดหนึ่ง
ดังนั้น เราอาจกล่าวถึงว่า “ปริมาณความร้อน”
อย่างไรก็ตาม ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่ง
ดังนั้น เราจึงนิยมกล่าวกันในทางฟิสิกส์ว่า “พลังงานความร้อน” โดยมีหน่วยในระบบหน่ยเอสไอระบบหนึ่ง คือ “จูล”
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทุกคนควรรับรู้ควบคู่กันไปเป็นดังนี้
“ความร้อนเคลื่อนที่”
ขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งดังนี้ “เราไม่พูดว่า ความเย็นเคลื่อนที่”
ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเพียงผิวเผินดังนี้
1. ถ้าเราเข้าใกล้กับเตาอั้งโล่ใบหนึ่ง (โบราณจัง ไม่รู้ว่ารู้จักกันไหมเอ่ย) เราจะรู้สึกว่า “ร้อน” ทั้งนี้เป็นเพราะว่า พลังงานความร้อนเคลื่อนที่จากเตาอั้งโล่ใบนั้นสู่ตัวเรา
2. ตรงกันข้าม เราจับน้ำแข็งก้อนหนึ่งจะรู้สึกว่า “เย็น”
นั่นแสดงว่า พลังงานความร้อนจากมือของเราเคลื่อนที่สู่น้ำแข็งก้อนนั้น
ผู้อ่านพอจะรับฟังได้ไหมเอ่ย
ท้ายสุดนี้ผู้เขียนน่าจะใช้ชื่อเรื่องนี้ว่า “สาว ๆ กับความร้อนน้อย ๆ” น่าจะดีกว่าไหม
อนึ่ง ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจผู้เขียนอยากให้คิดกันในทางที่ตรงกันข้ามกับสาระดังกล่าวนี้
กล่าวคือ “เราต้องใจเย็นอย่าใจร้อน”
หรือกล่าวโดยอีกนัยหนึ่งดังนี้
“เรื่องของจิตใจต้องมีความเย็นกับความเย็นน้อย โดยไม่มีความร้อนอยู่ในจิตใจ”
ท้ายสุดนี้ผู้อ่านจะออกความเห็นประการใดผู้เขียนยินดีรับฟังเสมอ
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
16 พฤศจิกายน 2553